• Γεώργιος Σακοράφας

Παραθυρωμάτωση-Μία σπάνια, προλήψιμη, αλλά συχνά δυσίατη αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού


Τί είναι η παραθυρωμάτωση?

Η παραθυρωμάτωση χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών νησίδων υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού. Οι νησίδες αυτές βρίσκονται διάσπαρτες στον τράχηλο και ενίοτε στο ανώτερο μεσοθωράκιο. Μερικές φορές οι νησίδες αυτές παραθυρεοειδικού ιστού μπορεί να γίνουν αντιληπτές σαν μικρά οζίδια. Έχει ρόλο η χειρουργική στην αντιμετώπιση της νόσου;

Που οφείλεται?

Η παραθυρωμάτωση μπορεί να οφείλεται:

Σε εμβρυολογικά υπολείμματα

Τα εμβρυολογικά αυτά υπολείμματα παραθυροειδικού ιστού υπερλειτουργούν παράγοντας περίσσεια παραθορμόνης. Η περίσσεια παραθορμόνης ευθύνεται για τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΡΗΡΤ, Primary HyperParaThyroidism)

Σε αυτή την περίπτωση οι εστίες υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού ιστού μπορεί να βρεθούν οπουδήποτε στον τράχηλο, από το ύψος της κάτω γνάθου μέχρι το κατώτερο επίπεδο του τραχήλου ή και στο μεσοθωράκιο.


Σε επιπλοκή παραθυρεοειδεκτομής (ιατρογενής παραθυρωμάτωση)

Πρόκειται για τη συνηθέστερη αιτιολογία παραθυρωμάτωσης. Προκαλείται από κακούς χειρουργικούς χειρισμούς στη διάρκεια της παραθυρεοειδεκτομής. Σαν αποτέλεσμα των χειρισμών αυτών προκαλείται ρήξη του αδενώματος ή του υπερπλαστικού παραθυρεοειδικού ιστού. Τα τεμάχια αυτού (συχνά μικρά) εμφυτεύονται στους πέριξ ιστούς. Σταδιακά αναπτύσσεται νεοαγγείωση στις εμφυτευθείσες νησίδες παραθυρεοειδικού ιστού, που αρχίζουν και πάλι να υπερλειτουργούν. Αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση της παραθυρωμάτωσης και υποτροπής του ΡΗΡΤ.

Σε αυτή την περίπτωση, οι εστίες υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού εντοπίζονται στην περιοχή όπου έγιναν οι χειρουργικοί χειρισμοί στον τράχηλο (‘χειρουργικό πεδίο΄).


Κλινική σημασία

Η παραθυρωμάτωση είναι μία αρκετά σπάνια αιτία επιμένοντος / υποτροπιάζοντος ΡΗΡΤ.

Η συντηρητική αντιμετώπιση συνήθως είναι αναποτελεσματική.

Οι ασθενείς μπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε (πολλαπλές) επανεπεμβάσεις που δυστυχώς συχνά δεν επιτυγχάνουν ριζική και οριστική λύση του προβλήματος. Αυτό οφείλεται στο ότι οι νησίδες υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού ιστού μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστούν όλες στη διάρκεια της επέμβασης, ιδιαίτερα όταν έχουν ήδη προηγηθεί και άλλες επεμβάσεις στον τράχηλο.

Η παραθυρωμάτωση που οφείλεται σε ρήξη αδενώματος παραθυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της παραθυρεοειδεκτομής είναι μία σοβαρή αλλά προλήψιμη επιπλοκή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ιδιαίτερα λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς κατά τη διάρκεια της αρχικής επέμβασης (παραθυρεοειδεκτομής). Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση από έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων. Η εκτομή του αδενώματος θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και ‘σεβασμό στους ιστούς’. Στόχος είναι η πλήρης εκτομή ακεραίου του αδενώματος, χωρίς να συμβεί ρήξη αυτού. Η ρήξη του αδενώματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποτροπή του ΡΗΡΤ λόγω παραθυρωμάτωσης.


Παραθυρωμάτωση

Παραθυρωμάτωση


#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #υπερπλασίαπαραθυρεοειδών #παραθυρεοειδούς #καρκίνοςπαραθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #καρκίνοςπαραθυρεοειδών #χειρουργόςθυρεοειδούς #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #παραθυροειδών #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #Σακοράφας #παραθυροειδείς #παραθυροειδούς #παραθυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός

4 Προβολές0 Σχόλια