• Γεώργιος Σακοράφας

Παχυσαρκία και καρκίνος θυρεοειδούς


Εισαγωγή

Ο καρκίνος θυρεοειδούς παρατηρείται με σταθερά αυξανόμενη ‘συχνότητα’ (επίπτωση) τα τελευταία χρόνια. Παράλληλη αύξηση της επίπτωσης (‘συχνότητας’) παρουσιάζει και η παχυσαρκία, που έχει αποκτήσει επιδημικές διαστάσεις στις περισσότερες δυτικές χώρες.

Ορισμός – ταξινόμηση παχυσαρκίας

H παχυσαρκία ορίζεται με βάση τον δείκτη σωματικής μάζας (Body Mass Index, BMI).

O BMI υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος σε Kgr με το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα (m).

Ανάλογα με τις τιμές του BMI διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Ι.Φυσιολογικό σωματικό βάρος ΒΜΙ: 18.5 – 25

ΙΙ.Υπέρβαρος/η ΒΜΙ: 25 – 30

ΙΙΙ.Παχυσαρκία ΒΜΙ: > 30

H ταξινόμηση της βαρύτητας της παχυσαρκίας γίνεται βάσει του ΒΜΙ ως εξής:

Κατηγορία 1: BMI 30 – 35

Κατηγορία 2: ΒΜΙ 35 – 40

Κατηγορία 3: BMI > 40

Παχυσαρκία και καρκίνος

H παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί ότι συνδυάζεται με διάφορες παθήσεις, όπως υπέρταση, υπερχοληστεριναιμία, σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο, αρθροπάθειες, αλλά και με διάφορες μορφές καρκίνου (π.χ. μαστού, παχέος εντέρου κλπ). Κάποιοι μάλιστα ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι ένα σημαντικό ποσοστό (έως 20 %) διαφόρων μορφών καρκίνου μπορεί να σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Παχυσαρκία και καρκίνος θυρεοειδούς

Ειδικά ο διαφοροποιημένος (θηλώδης / θυλακιώδης) καρκίνος θυρεοειδούς παρουσιάζει συσχέτιση με την παχυσαρκία. Τα ευρήματα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και σε μετααναλύσεις που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ασθενών.

Σε πρόσφατη μελέτη (*) διαπιστώθηκε ότι στους υπέρβαρους (BMI = 25 – 29 kg/m2) και στους παχύσαρκους (BMI ≥ 30 kg/m2) ασθενείς παρατηρήθηκε σχετικά αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς (κατά 1.26 και 1.30 φορές, αντίστοιχα, σε σχέση με τα φυσιολογικού βάρους άτομα). Επίσης, στους υπέρβαρους και στους παχύσαρκους ασθενείς, παρατηρήθηκε με τριπλάσια και πενταπλάσια (αντίστοιχα) συχνότητα μεγάλου μεγέθους (> 4 cm) θηλώδεις καρκίνοι θυρεοειδούς σε σχέση με τα φυσιολογικού σωματικού βάρους άτομα (ΒΜΙ 18.5 – 25 kg/m2). Εκτιμάται ότι ένας στους 6 θηλώδεις καρκίνοι θυρεοειδούς μπορούν να αποδοθούν στην παχυσαρκία. Από αυτούς τους καρκίνους, περίπου τα δύο τρίτα αντιστοιχούν σε ευμεγέθεις όγκους (> 4 cm). J Natl Cancer Inst 2019, Oct 22


Παχυσαρκία και καρκίνος θυρεοειδούς

Παχυσαρκία και καρκίνος θυρεοειδούς


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια