• Γεώργιος Σακοράφας

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ασβέστιο ούρων 24ωρου


Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και ασβέστιο ούρων 24ωρου.- Σε όλους τους ασθενείς με υποψία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού θα πρέπει να γίνεται μέτρηση ασβεστίου στα ούρα 24ωρου.


Αυξημένο ασβέστιο ούρων και νεφρολιθίαση


Τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στα ούρα (> 400 mg/ημέρα) συνοδεύονται από αυξημένο κίνδυνο νεφρολιθίασης. Όπως είναι γνωστό, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνοδεύεται συχνά από νεφρολιθίαση, που αποτελεί κλασική εκδήλωση της νόσου. Η αυξημένη πρόσληψη υγρών σε συνδυασμό με την χορήγηση διουρητικών (φουροσεμίδης) είναι ένα μέτρο για την πρόληψη της δημιουργίας λίθων εν αναμονή της χειρουργικής επέμβασης.


Υπερασβεστιαιμία- πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός ή οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH)?. Η σημασία του ασβεστίου ούρων στη διαφορική διάγνωση


Η μέτρηση ασβεστίου στα ούρα 24ωρου είναι επίσης σημαντική για να διακριθεί ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός από την οικογενή υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH, familial hypocalciuric hypercalcemia). Η οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία μεταβιβάζεται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Συνηθέστατα οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου CASR, που κωδικοποιεί τον υποδοχέα-αισθητήρα ασβεστίου (CaSR). Σπανιότερα μπορεί να οφείλεται σε μεταλλάξεις και άλλων γονιδίων (π.χ. AP2S1, GNA11). Χαρακτηρίζεται από υπερασβεστιαιμία και υποασβεστιουρία και πρακτικά ποτέ δεν χρειάζεται κάποια θεραπευτική αντιμετώπιση. Αν όμως δεν αναγνωριστεί η οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία μπορεί να γίνει άσκοπη επέμβαση στους παραθυρεοειδείς. Η πιθανότητα της οικογενούς υποασβεστιουρικής υπερασβεστιαιμίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν το ασβέστιο στα ούρα 24ωρου είναι < 100 mg/24 h. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διακρίνεται από την οικογενή υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία με βάση τις τιμές της σχέσης κάθαρσης ασβεστίου προς κάθαρση κρεατινίνης (CCCR, calcium/creatinine clearance ratio). Τιμές CCCR < 0.01 είναι συμβατές με τη διάγνωση της FHH, ενώ τιμές CCCR > 0.02 είναι διαγνωστικές του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Στις ενδιάμεσες τιμές CCCR (μεταξύ 0.01 και 0.02) θα πρέπει να αποκλείονται άλλα αίτια υποασβεστιουρίας, όπως:

  • Χρήση θειαζιδικών διουρητικών

  • Έλλειμμα / ανεπάρκεια 25-ΟΗ-Vitamin D

  • Νεφρική ανεπάρκεια

57 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων