• Γεώργιος Σακοράφας

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και βιταμίνη D – η σημασία της αξιολόγησης των επιπέδων της

Υπερπαραθυρεοειδισμός / βιταμίνη D-σημασία αξιολόγησης επιπέδων της.-Μεταξύ επιπέδων 25-υδροξυβιταμίνης D (25-ΟΗ-Vit D ή βιταμίνης D) και επιπέδων παραθορμόνης (ΡΤΗ) υπάρχει μία αντίστροφη σχέση. Με άλλα λόγια, σε άτομα με χαμηλά επίπεδα (έλλειμμα) 25-ΟΗ-Vit D μπορεί να παρατηρηθούν δευτερογενώς αυξημένα επίπεδα ΡΤΗ. Το έλλειμμα 25-ΟΗ-Vit D (όπως και η υποασβεστιαιμία) αποτελεί ερέθισμα που πυροδοτεί την αύξηση της παραγωγής ΡΤΗ.


Βιταμίνη D-το έλλειμμά της είναι σηνήθης αιτία υπερπαραθορμοναιμίας

Για το λόγο αυτό, στους ασθενείς με αυξημένα επίπεδα ΡΤΗ θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο ελλείμματος 25-ΟΗ-Vit D, που αποτελεί μία από τις συνηθέστερες αιτίες υπερπαραθορμοναιμίας. Με άλλα λόγια, στη διαφορική διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού θα πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελλείμματος 25-ΟΗ-Vit D.

Βιταμίνη D-η σημασία της μέτρησής της σε άτομα με πιθανό πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

Για το λόγο αυτό σε όλους τους ασθενείς με πιθανό πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό προτείνεται μέτρηση των επιπέδων 25-OH-Vit D (ΕΑΕS). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν τα αυξημένα επίπεδα ΡΤΗ συνοδεύονται από φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου (νορμοασβεστιαιμικός υπερπαραθυρεοειδισμός). Σε κάποιες μελέτες, επίπεδα 25-ΟΗ-Vit D ακόμη και έως 30 ng/mL συνοδεύονται από αύξηση των επιπέδων ΡΤΗ. Για το λόγο αυτό, στους ασθενείς με νορμοασβεστιαιμική υπερπαραθορμοναιμία και έλλειμμα 25-ΟΗ-Vit D θα πρέπει να επιδιώκεται αύξηση των επιπέδων 25-ΟΗ-Vit D σε επίπεδα τουλάχιστον 30 ng/mL (κατ’ άλλους ακόμη και 40 ng/mL) προκειμένου να επιβεβαιωθεί το εάν με τον τρόπο αυτό παρατηρείται επάνοδος της ΡΤΗ στα φυσιολογικά επίπεδα. Αν με τον τρόπο αυτό τα επίπεδα ΡΤΗ επανέλθουν στα φυσιολογικά όρια τότε η νορμοασβεστιαιμική υπερπαραθορμοναιμία θα πρέπει να θεωρείται ότι αναπτύσσεται δευτερογενώς, λόγω του προϋπάρχοντος ελλείμματος 25-ΟΗ-Vit D.

Βιταμίνη D και πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – η σημασία του ελλείμματός της

Όαν υπάρχει πράγματι ΡΗΡΤ, τυχόν συνυπάρχον έλλειμμα 25-ΟΗ-Vit D συνδυάζεται συχνά με:

 Βαρύτερη υπερασβεστιαιμία

 Μεγαλύτερη μείωση οστικής μάζας

 Αυξημένο μέγεθος και βάρος του αδενώματος


Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και βιταμίνη D - η σημασία της αξιολόγησης των επιπέδων της

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και βιταμίνη D - η σημασία της αξιολόγησης των επιπέδων της


#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #παραθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #χειρουργόςθυρεοειδούς #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #παραθυροειδών #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #Σακοράφας #παραθυροειδείς #παραθυροειδούς #παραθυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός