• Γεώργιος Σακοράφας

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και Προεγχειρητικός Εντοπισμός: Συμφωνία, Ασυμφωνία Εξετάσεων


Εισαγωγή

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται συνηθέστερα σε αδένωμα παραθυρεοειδούς. Το αδένωμα παραθυροειδούς είναι σχεδόν πάντα μονήρες.Σπανιότερα μπορεί να υπάρχουν δύο (και ακόμη πιο σπάνια περισσότερα) αδενώματα παραθυρεοειδών. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να οφείλεται σε διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών. Ο καρκίνος παραθυρεοειδούς είναι μία εξαιρετικά σπάνια αιτία υπερπαραθυρεοειδισμού.Ο προεγχειρητικός εντοπισμός έχει σήμερα μεγάλη σημασία, τόσο για την επιλογή της σωστής επέμβασης όσο και για την μεγιστοποίηση της πιθανότητας ίασης του υπερπαραθυρεοειδισμού.

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμος – Βασικές μέθοδοι προεγχειρητικού ενδοπισμού και η σημασία των ευρημάτων τους στην πράξη

Ο προεγχειρητικός εντοπισμός σήμερα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε δύο βασικές απεικονιστικές εξετάσεις: sτο  υπερηχογράφημα και sτο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδεών με Tc99-sestamibi.

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού και διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης

Όταν τα αποτελέσματα των δύο αυτών μεθόδων προεγχειρητικού εντοπισμού συμφωνούν μεταξύ τους, τότε έχει θέση η ελάχιστα επεμβατική (στοχευμένη) παραθυρεοειδεκτομή (αντί της κλασικής ερευνητικής τραχήλου) Αυτό οφείλεται στο ότι σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα νόσου πολλαπλών παραθυρεοειδών αδένων (multiglandular disease [MGD]) είναι εξαιρετικά μικρή (1 – 3.5 %). Η διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση για την επιβεβαίωση της επιτυχίας της επέμβασης.

Όταν, εντούτοις, τα αποτελέσματα του υπερηχογραφήματος και του σπινθηρογραφήματος δεν συμφωνούν μεταξύ τους, τότε η ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή μπορεί να θεωρηθεί σαν μία πιθανή επιλογή. Σε αυτή όμως την περίπτωση είναι εντελώς απαραίτητη (υποχρεωτική) η διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της επέμβασης. Σε αυτήν ομάδα των ασθενών η πιθανότητα MGD είναι πολύ μεγαλύτερη (περί το 17 %).

Η διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης θεωρείται επίσης εντελώς απαραίτητη όταν επιλέγεται να γίνει ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή με βάση τα αποτελέσματα μιας και μόνο εξέτασης προεγχειρητικού εντοπισμού (υπερηχογράφημα ή σπινθηρογράφημα).


Υπερπαραθυρεοειδισμός και προεγχειρητικός εντοπισμός - συμφωνία και ασυμφωνία εξετάσεων

#παραθυρεοειδών #παραθυρεοειδούς #αδένωμα #παραθυρεοειδείς #χειρουργός #παραθυροειδής #Σακοράφας #παραθυροειδείς #καρκίνος #παραθυροειδούς #παραθυρεοειδής #ενδοκρινώναδένων #υπερπαραθυρεοειδισμός

0 προβολές0 σχόλια