• Γεώργιος Σακοράφας

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: Μεσοπρόθεσμη πορεία και εξέλιξη της νόσου


Εισαγωγή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και μεσοπρόθεσμη πορεία / εξέλιξη της νόσου.-Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συνοδεύεται από κάποιες χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις. Οι κλινικές αυτές εκδηλώσεις οφείλονται στην εμφάνιση επιπλοκών κυρίως από τους νεφρούς (συνήθως νεφρολιθίαση) και τα οστά (οστεοπόρωση). Όταν υπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις ο υπερπαραθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται ως συμπτωματικός.

Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις της νόσου, που χαρακτηρίζονται από μη ειδικά συμπτώματα (π.χ. μυαλγίες, αρθραλγίες, αδυναμία συγκέντρωσης, ήπια κατάθλιψη, εύκολη κόπωση κλπ). Ο υπερπαραθυρεοειδισμός επίσης μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές και από το καρδιαγγειακό σύστημα (βαλβιδοπάθειες, στενώσεις αγγείων κλπ).


Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-Ποια δεδομένα υπάρχουν όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη πορεία / εξέλιξη της νόσου?

Σήμερα, όλο και περισσότεροι ασθενείς διαγιγνώσκονται τυχαία, στα πλαίσια ενός γενικότερου ελέγχου (‘check-up’), λόγω της τυχαίας ανακάλυψης αυξημένων επιπέδων ασβεστίου στο αίμα. Στους ασθενείς αυτούς ο υπερπαραθυρεοειδισμός συνήθως δεν συνοδεύεται από κάποιες κλινικές εκδηλώσεις και χαρακτηρίζεται ως ‘ασυμπτωματικός’.

Στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό υπάρχουν τα εξής δεδομένα όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη πορεία / εξέλιξη της νόσου:

Ι. Tο 35 % των ασθενών παρουσιάζει ήδη κάποια επιπλοκή της νόσου όταν τίθεται η διάγνωση

ΙΙ. Το 16 % των ασθενών παρουσιάζει κάποιου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας κατά τη διάγνωση

ΙΙΙ. Στο 11 % των ασθενών δεν υπάρχει κάποια επιπλοκή της νόσου όταν τίθεται η διάγνωση, εμφανίζεται όμως τουλάχιστον μία επιπλοκή μέσα στα 5 πρώτα χρόνια από τη στιγμή που τίθεται η διάγνωση

IV. Στο 38 % δεν υπάρχει κάποια επιπλοκή της νόσου όταν τίθεται η διάγνωση, ούτε εμφανίζεται κάποια επιπλοκή μέσα στα 5 πρώτα χρόνια από τη στιγμή που τίθεται η διάγνωση.

Με άλλα λόγια, στο 62 % των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό είτε υπάρχουν ήδη επιπλοκές της νόσου όταν τίθεται η διάγνωση, είτε αυτές θα εμφανιστούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια από τη στιγμή που θα τεθεί η διάγνωση.

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν πρακτική σημασία όταν γίνεται συζήτηση με τον ασθενή σχετικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και την πορεία / εξέλιξη της νόσου.


Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: Μεσοπρόθεσμη πορεία και εξέλιξη της νόσου

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: Μεσοπρόθεσμη πορεία και εξέλιξη της νόσου


#χειρουργόςθυροειδούς #παραθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #χειρουργόςθυρεοειδούς #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #παραθυροειδών #παραθυρεοειδεκτομή #Σακοράφας #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός

0 προβολές0 σχόλια