• Γεώργιος Σακοράφας

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ) και μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία μετά παραθυρεοειδεκτομή


Εισαγωγή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ) και μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία μετά επιτυχή παραθυρεοειδεκτομή. – Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διαγιγνώσκεται με αυξανόμενη συχνότητα, κυρίως χάρη στη βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων αλλά και στην ευαισθητοποίηση της ιατρικής κοινότητας για το πρόβλημα. Η χειρουργική παραμένει η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Παλαιότερα, η χειρουργική επέμβαση προτείνονταν στον υπερπαραθυρεοειδισμό που συνοδεύεται από συμπτώματα (συμπτωματικός υπερπαραθυρεοειδισμός). Τα τελευταία εντούτοις χρόνια υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις για την αξία της παραθυρεοειδεκτομής και σε ασθενείς με ασυμπτωματικό υπερπαραθυρεοειδισμό.

Υποασβεστιαιμία μετά παραθυρεοειδεκτομή- πόσο συχνή είναι

Είναι γνωστό ότι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό υπερασβεστιαιμίας και υπερπαραθορμοναιμίας. Η πτώση των επιπέδων ασβεστίου μετά παραθυρεοειδεκτομή στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό είναι όχι απλώς επιθυμητή αλλά αποτελεί και μέτρο της επιτυχίας της επέμβασης.

Εντούτοις, μετά από παραθυρεοειδεκτομή είναι πιθανόν να εμφανιστεί μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία. Η υποασβεστιαιμία αυτή μπορεί να είναι είτε βιοχημική είτε κλινική. Στην πρώτη περίπτωση (βιοχημική), η υποασβεστιαιμία είναι ήπια, δεν συνοδεύεται από συμπτώματα και γίνεται αντιληπτή μόνο μετά από μέτρηση των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα. Στη δεύτερη περίπτωση (συμπτωματική) υπάρχουν συμπτώματα, τα οποία ενίοτε μπορεί να είναι έντονα και να δημιουργήσουν μεγάλη ανησυχία και δυσφορία στον ασθενή. Η βιοχημική υποασβεστιαιμία δεν αποτελεί πρόβλημα για τον ασθενή.

Μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία παρατηρείται μετά από παραθυρεοειδεκτομή για ΡΗΡΤ σε ποσοστό 15 – 30 % των ασθενών. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο (> 30 %) όταν ο ασθενής υποβάλλεται σε νέα επέμβαση (επανεπέμβαση) για ΡΗΡΤ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία είναι παροδική. Μόνιμη υποασβεστιαιμία παρατηρείται σε ποσοστό 0.5 – 3.5 % των ασθενών.

Υποασβεστιαιμία μετά παραθυρεοειδεκτομή – πώς εκδηλώνεται;

Η μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία μπορεί να εμφανιστεί μερικές ημέρες μετά την παραθυρεοειδεκτομή (ακόμη και μετά την 3η – 4η μετεγχειρητική ημέρα).

Τυπικές κλινικές εκδηλώσεις της υποασβεστιαιμίας είναι:

  1. Παραισθησίες (μουδιάσματα γύρω από το στόμα και στις άκρες των δακτύλων)

  2. Σημείο Chvostek (μετά από πλήξη του προσωπικού νεύρου βλέπουμε σύσπαση των μυών του προσώπου και της γωνίας του στόματος)

  3. Σημείο Trousseau (καρπικός σπασμός – χέρι μαιευτήρα μετά από διόγκωση της περιχειρίδας πάνω από τη συστολική πίεση)

  4. Βαρύτερες κλινικές εκδηλώσεις, όπως τετανία (‘χείρα μαιευτήρα’) και καρδιακές αρρυθμίες (αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά η συμπτωματική υποασβεστιαιμία)

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση μετεγχειρητικής υποασβεστιαιμίας

Η αναγνώριση παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση υποασβεστιαιμίας μετά παραθυρεοειδεκτομή έχει πρακτική σημασία για την μετεγχειρητική αγωγή των ασθενών. Η επισήμανση αυτών των παραγόντων κινδύνου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα όπου εφαρμόζεται η τακτική της παραθυρεοειδεκτομής με εξιτήριο του ασθενούς την ίδια ημέρα της επέμβασης. Παρά την ύπαρξη κάποιας διχογνωμίας, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι παρακάτω παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης μετεγχειρητικής υποασβεστιαιμίας:

  1. Αμφοτερόπλευρη διερεύνηση τραχήλου (έλεγχος και των 4 παραθυρεοειδών)

  2. Μέγεθος (βάρος) του αφαιρεθέντος παραθυρεοειδικού παρεγχύματος (συνήθως αδενώματος)

  3. Σημαντική (> 80 %) πτώση της παραθορμόνης στη διεγχειρητική μέτρηση αυτής

Στην πράξη ενημερώνονται οι ασθενείς για την πιθανότητα εμφάνισης υποασβεστιαιμίας μετά την παραθυρεοειδεκτομή και για τις πιθανές κλινικές εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει από την πλευρά τους η ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών και σε επαφή με τον χειρουργό ενδοκρινών αδένων.


Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ) και μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία μετά παραθυρεοειδεκτομή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡΤ) και μετεγχειρητική υποασβεστιαιμία μετά παραθυρεοειδεκτομή


#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #παραθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #χειρουργόςθυρεοειδούς #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #Σακοράφας #παραθυροειδείς #παραθυροειδούς #παραθυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός

1 προβολή0 σχόλια