• Γεώργιος Σακοράφας

Πυραμοειδής λοβός θυρεοειδούς-Σημασία στην κλινική πράξη


Τι είναι ο πυραμοειδής λοβός;

Ο πυραμοειδής λοβός του θυρεοειδούς αντιστοιχεί στο κατώτερο τμήμα του θυρεογλωσσικού πόρου (βλ. εμβρυολογία του θυρεοειδούς). Ανευρίσκεται σε ποσοστό από 15 έως 75 % του γενικού πληθυσμού.Ποιά η σημασία του στην κλινική πράξη;

Ανατομία

Σε σχέση με τη μέση γραμμή του τραχήλου βρίσκεται αριστερά, δεξιά ή στη μέση σε ποσοστό 50 %, 12 % και 28 %, αντίστοιχα. Το μήκος του κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά έως 6 cm (μέσος όρος=2.5 cm).

Κλινική σημασία

Ο πυραμοειδής λοβός μπορεί να εμφανίσει όλες τις παθήσεις που αφορούν και το υπόλοιπο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Αυτό αφορά συνήθως τις διάχυτες θυρεοειδοπάθειες (π.χ. θυρεοειδίτιδα Hashimoto, νόσο Grave’s, πολυοζώδη βρογχοκήλη). Σπανιότερα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στον πυραμοειδή λοβό και εστιακές βλάβες (π.χ. μονήρεις αδενωματώδεις όζους ή καρκίνο).

Η ύπαρξη ΠΛ θα πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς στο υπερηχογράφημα. Συγκεκριμένα είναι χρήσιμο για το χειρουργό να αναφέρεται η θέση του σχέση με τη μέση γραμμή, όπως επίσης και οι διαστάσεις του.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο χειρουργός θα πρέπει να λάβει υπόψη τα δεδομένα του προεγχειρητικού υπερηχογραφήματος. Επισης, θα πρέπει να προβεί σε έλεγχο πάνω από την περιοχή του ισθμού για τυχόν παρουσία πυραμοειδούς λοβού. Αυτό έχει σημασία, ώστε να μην παραμείνει υπολειμματικός θυρεοειδικός ιστός μετά την θυρεοειδεκτομή, εφόσον επιδιώκεται η πλήρης αφαίρεση του θυρεοειδικού παρεγχύματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν προβλήματα μετά την επέμβαση:

  1. υποτροπή υπερθυρεοειδισμού σε διάχυτη τοξική βρογχοκήλη

  2. δυσκολία ή αδυναμία χορήγησης επικουρικής θεραπείας με ραδιενεργό ιώδιο σε ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς)

  3. επανεμφάνιση όζων στον εναπομείναντα θυρεοειδικό ιστό (πυραμοειδή λοβό) σε ασθενείς με οζώδη θυρεοειδοπάθεια

Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να απαιτηθεί νέα χειρουργική επέμβαση (επανεπέμβαση) για την αφαίρεση του πυραμοειδούς λοβού. Το γεογνός αυτό αναδεικνύει τη σημασία που έχει στην κλινική πράξη η συναφαίρεση του πυραμοειδούς λοβού κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής.


Πυραμοειδής λοβός θυρεοειδούς - Σημασία στην κλινική πράξη

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζοςθυροειδούς #νόσοςGraves #χειρουργόςθυρεοειδούς #καρκίνοςθυροειδούς #διάχυτητοξικήβρογχοκήλη #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #υπερθυρεοειδισμός

2 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων