• Γεώργιος Σακοράφας

Πυραμοειδής λοβός και πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς – με αφορμή ασθενή μας


Πυραμοειδής λοβός και πολυεστιακός καρκίνος θυρεοειδούς – με αφορμή ασθενή μας


Εισαγωγή

Η ασθενής ετών 36 προσήλθε με διάγνωση «θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς» για χειρουργική αντιμετώπιση.


Προεγχειρητικός έλεγχος


Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς


Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε όζος μεγίστης διαμέτρου 16.3 mm στον άνω πόλο του δεξιού λοβού με ύποπτους ηχομορφολογικούς χαρακτήρες. Συνυπάρχουν δυο επιπλέον όζοι με ύποπτους απεικονιστικούς χαρακτήρες. Ο ένας εξ αυτών εντοπίζεται στον κάτω πόλο του δεξιού λοβού με μέγιστη διάμετρο 7 mm. Ο άλλος εντοπίζεται στον κάτω πόλο του αριστερού λοβού διαμέτρου 6.4 mm.


Χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου


Η χαρτογράφηση λεμφαδένων σε εξειδικευμένο εργαστήριο υπερήχων ανέδειξε ύποπτο για διήθηση δελφικό λεμφαδένα μεγίστης διαμέτρου 7.3 mm πάνω από τον ισθμό στην μέση γραμμή. Στο κεντρικό διαμέρισμα απεικονίζονται λεμφαδένες διαμέτρου έως 5.5 mm με μη ειδικούς απεικονιστικούς χαρακτήρες. Στα πλάγια τραχηλικά διαμερίσματα δεν απεικονίζονται παθολογικοί λεμφαδένες.


Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration)


H κυτταρολογική εξέταση του υλικού που ελήφθη με παρακέντηση του μεγαλύτερου όζου του δεξιού λοβού έδειξε ευρήματα που εγείρουν την υπόνοια θηλώδους καρκίνου θυρεοειδούς.


Χειρουργική επέμβαση


Με βάση τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου, η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή με κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου. Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου. Συναφαιρέθηκε ο πυραμοειδής λοβός. Στη διάρκεια του κεντρικού λεμφαδενικού καθαρισμού δεν παρατηρούνται μακροσκοπικές ενδείξεις διήθησης των λεμφαδένων στο εν λόγω διαμέρισμα. Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης οπτική αναγνώριση και προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά.


Μετεγχειρητική πορεία


Η επέμβαση έγινε καλά ανεκτή. Η ανάνηψη εξελίχθηκε χωρίς πρόβλημα.

Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή.

Εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα, σε καλή γενική κατάσταση.


Ιστολογική εξέταση


Αντίστοιχα προς τα μακροσκοπικά ευρήματα αναδεικνύεται στον δεξιό λοβό του θυρεοειδούς θηλώδης καρκίνος μεγίστης διαμέτρου 1,5 cm. Ο καρκίνος διηθεί την κάψα του θυρεοειδούς και την διασπά χωρίς ωστόσο να επεκτείνεται στο χειρουργικό όριο εκτομής.

Στον αριστερό λοβό του θυρεοειδούς αναγνωρίζεται θηλώδης καρκίνος μεγίστης διαμέτρου 0,6 cm, με θυλακιώδη αρχιτεκτονική. Ο καρκίνος έχει διηθητική παρυφή και εστιακά διασπά την κάψα του θυρεοειδούς, χωρίς ωστόσο να επεκτείνεται στο χειρουργικό όριο εκτομής.

Στον πυραμοειδή λοβό αναγνωρίζεται θηλώδης καρκίνος μεγίστης διαμέτρου 0,6 cm. με θυλακιώδη αρχιτεκτονική. O καρκίνος διασπά την κάψα του θυρεοειδούς χωρίς ωστόσο να επεκτείνεται στο χειρουργικό όριο εκτομής.

Στο λοιπό θυρεοειδικό παρέγχυμα παρατηρούνται διάσπαρτες εστίες λεμφοκυτταρικής θυρεοειδίτιδας.

Στο παρασκεύασμα του κεντρικού λεμφαδενικού καθαρισμού βρέθηκαν δέκα (10) λεμφαδένες μεγίστης διαμέτρου 0,3 έως 0,6 cm. Δεν υπάρχει μεταστατική διήθηση σε κανέναν από αυτούς.


Σχόλιο


Η περίπτωση της ασθενούς που παρουσιάζεται έχει ενδιαφέρον για τρεις λόγους:

  • Γιατί αναδεικνύει τη σημασία του σωστού προεγχειρητικού ελέγχου και συγκεκριμένα της λεπτομερούς απεικόνισης. Προϋπόθεση είναι η εμπειρία του ακτινολόγου. Στην προκειμένη περίπτωση ο καρκίνος που αναπτύχθηκε στην κορυφή του πυραμοειδούς λοβού περιγράφηκε από τον ακτινολόγο σαν πιθανόν διηθημένος δελφικός λεμφαδένας. Εντούτοις, η πληροφορία αυτή ήταν χρήσιμη για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της επέμβασης, καθώς είμασταν προετοιμασμένοι για τα ευρήματα.

  • Γιατί αποδεικνύει ότι ο πυραμοειδής λοβός είναι μία πιθανή θέση στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί ο καρκίνος θυρεοειδούς. Η γνώση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο καρκίνος του θυρεοειδούς συχνά παρουσιάζει πολυεστιακή ανάπτυξη.

  • Γιατί επισημαίνει την ανάγκη αφαίρεσης και του πυραμοειδούς λοβού ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ με διάγνωση «καρκίνος θυρεοειδούς». Διαφορετικά η επέμβαση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πραγματικά ολική θυρεοειδεκτομή και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς.