• Γεώργιος Σακοράφας

Σποραδικός μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς – Χρειάζεται γενετικός έλεγχος;


Σποραδικός – κληρονομικός μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς

Ο μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς, στις περισσότερες περιπτώσεις (75 %), εμφανίζεται χωρίςνα υπάρχει οικογενειακό ιστορικό.Στις περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζεται σαν “σποραδικός”. Στο υπόλοιπο 25 %, ο σποραδικός καρκίνος θυρεοειδούς είναι κληρονομικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται στα πλαίσια του συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 (Α και Β). Ο οικογενειακός μυελοειδής καρκίνος (FMTC, familial medullary thyroid cancer) παλιότερα θεωρούνταν σαν ξεχωριστή οντότητα.Ο FMTC χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη κληρονομικού μυελοειδούς καρκίνου, χωρίς όμως τις άλλες κλινικές εκδηλώσεις του MEN 2 συνδρόμου.Σήμερα το FMTC θεωρείται σαν παραλλαγή του ΜΕΝ2Α συνδρόμου.

Γενετικός έλεγχος- πότε έχει θέση;

Πέραν του κληρονομικού μυελοειδούς καρκίνου, ο γενετικός έλεγχος προτείνεται σήμερα γενικά σε όλους τους ασθενείς με:

  1. υπερπλασία των C-κυττάρων

  2. θεωρούμενο σποραδικό μυελοειδή καρκίνο

Ο γενετικός έλεγχος κατεύθύνεται στην ανίχνευση κληρονομούμενων (γαμετικών) μεταλλάξεων στο γονίδιο RET.

Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση της αλληλουχίας των εξονίων 10, 11 και 13 έως 16.

Ανάλυση της αλληλουχίας των υπολοίπων εξονίων στο γονίδιο RET θα πρέπει πιθανόν να χρειαστεί σε ασθενείς με κλινικές εκδηλώσεις ή οικογενειακό ιστορικό που παραπέμπουν στο κληρονομικό MTC και οι οποίοι δεν παρουσιάζουν μεταλλάξεις στα εξόνια 10, 11 και 13 έως 16.

Σχόλια

Ο γενετικός έλεγχος μπορεί να ζητηθεί απ’ ευθείας από τον κλινικό γιατρό. Εντούτοις όμως είναι προτιμότερο να παραπέμπεται ο ασθενής σε εξειδικευμένο κλινικό γενετιστή. Ο γενετιστής είναι περισσότερο εξοικειωμένος με τα νομικά και ηθικά- κοινωνικά ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν από τον γενετικό έλεγχο.

Αν στον ασθενή με θεωρούμενο σποραδικό μυελοειδή καρκίνο βρεθούν γαμετικές μεταλλάξεις του RET γονιδίου, θα πρέπει να ακολουθήσει γενετικός έλεγχος και των υπολοίπων μελών της οικογένειάς του.

Υπολογίζεται ότι  σε ένα ποσοστό 6 – 7 % των ασθενών με θεωρούμενο σποραδικό μυελοειδή καρκίνο υπάρχουν γαμετικές μεταλλάξεις του RET γονιδίου. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στον μέσο όρο (στη βιβλιογραφία το εύρος διακύμανσης του ποσοστού αυτού είναι αρκετά ευρύ, από 1.5 έως 24 %). Στις μισές από τις περιπτώσεις αυτές ανιχνεύονται οι μεταλλάξεις αυτές και σε μέλη της οικογένειας του ασθενούς.

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι 75 % των ασθενών με κληρονομικό μυελοειδή καρκίνο δεν παρουσιάζουν προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό.


Σποραδικός μυελοειδής καρκίνος θυρεοειδούς - γενετικός έλεγχος

#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #μυελοειδές #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #καρκίνωμα #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #θυροειδής #παραθυροειδών #χειρουργός #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

1 Προβολή0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων