• Γεώργιος Σακοράφας

Υπερήλικας ασθενής με γιγάντια καταδυομένη βρογχοκήλη- ασφαλής θυρεοειδεκτομή 1 ημέρας νοσηλείαςΥπερήλικας ασθενής - γιγάντια καταδυόμενη μη τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη: ασφαλής θυρεοειδεκτομή με 1 ημέρα νοσηλεία.


Εισαγωγή

Η ασθενής, ετών 83, προσήλθε με διάγνωση «καταδυόμενη μη τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη» για χειρουργική αντιμετώπιση.


Υπερηχογράφημα

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε σημαντική αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κεφαλοουραία διάμετρος ήταν 80 mm και στους δύο λοβούς. Παρατηρείται ανομοιογένεια της ηχοδομής του θυρεοειδούς αδένα. Υπάρχουν σε αμφότερους τους λοβούς πολλαπλοί ευμεγέθεις όζοι, ποικίλης διαμέτρου και καλοήθους ηχομορφολογίας. Οι μεγαλύτεροι όζοι έχουν μεγίστη διάμετρο ~ 40 mm. Δεν απεικονίζονται παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.


Αξονική τομογραφία

Στην αξονική τομογραφία περιγράφεται επίσης σημαντική αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς. Η δομή του αδένα είναι ανομοιογενής. Κυρίως ο δεξιός λοβός του θυρεοειδούς καταδύεται στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο. Προκαλεί πιεστικά φαινόμενα επί της τραχείας και μετατόπισή της προς τα αριστερά.

Η ασθενής ήταν ευθυρεοειδική.


Χειρουργική επέμβαση

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική θυρεοειδεκτομή. Κατά την επέμβαση παρατηρείται πολύ μεγάλου βαθμού αύξηση των διαστάσεων του θυρεοειδούς, ιδιαίτερα του δεξιού λοβού. Ο κάτω πόλος και των δύο λοβών καταδύεται στο ανώτερο πρόσθιο μεσοθωράκιο. Μεγαλύτερου βαθμού κατάδυση παρατηρείται δεξιά. Σημειώνεται επίσης η παρουσία λίαν ευμεγέθων αγγειακών κλάδων που αιματώνουν τον αδένα. Η κινητοποίηση των δύο λοβών γίνεται με δυσκολία για τους παραπάνω λόγους. Γίνεται αρχικά πλήρης παρασκευή και κινητοποίηση του δεξιού λοβού με απολίνωση των θυρεοειδικών αγγείων και στη συνέχεια του αριστερού λοβού με τον ίδιο τρόπο. Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης οπτική αναγνώριση και προστασία των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά. Υπήρξαν εντούτοις οι δυσκολίες που περιγράφηκαν παραπάνω (αναμενόμενες λόγω του μεγέθους της βρογχοκήλης).


Μετεγχειρητική πορεία

Η ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε χωρίς πρόβλημα.

Η μετεγχειρητική της πορεία ήταν ομαλή και η ασθενής εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.


Ιστολογική εξέταση

Αλλοιώσεις πολυοζώδους βρογχοκήλης. Δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία κακοήθειας


Σχόλιο

Σήμερα οι επεμβάσεις θυρεοειδούς μπορεί να γίνουν με ασφάλεια ακόμη και σε υπερήλικες ασθενείς. Αυτό ισχύει ακόμη και για δύσκολα περιστατικά, όπως η περίπτωση της ασθενούς που παρουσιάσθηκε παραπάνω (με γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη).

Προϋποθέσεις για αυτό είναι:

  • Η σωστή προεγχειρητική διάγνωση και αξιολόγηση του ασθενούς. Ο χειρουργός θα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς την φύση και την έκταση του προβλήματος του ασθενούς. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να σχεδιάσει εκ των προτέρων την βέλτιστη χειρουργική στρατηγική, μπαίνοντας στο χειρουργείο ‘διαβασμένος’.

  • Η σωστή προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς. Συχνά οι ηλικιωμένοι/υπερήλικες ασθενείς πάσχουν και από άλλες παθήσεις (συνυπάρχουσες, ‘συν-νοσηρότητα’, comorbidity). Συχνά για την ασφαλή εκτέλεση μιας επέμβασης στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται ειδική και προσεκτική προετοιμασία του ασθενούς. Για παράδειγμα, ειδικοί χειρισμοί αν ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή, ή αν παρουσιάζει σοβαρές παθήσεις από το αναπνευστικό ή το καρδιαγγειακό σύστημα κλπ.

  • Η γρήγορη εκτέλεση της επέμβασης. Ειδικά στους ηλικιωμένους/υπερήλικες ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγονται στη διάρκεια της επέμβασης οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Εντούτοις αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος της ασφάλειας του ασθενούς.

  • Η ασφαλής εκτέλεση της επέμβασης. Ο χειρουργός θα πρέπει να εκτελέσει την επέμβαση με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια, ώστε να προληφθεί η εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

  • Η εμπειρία του χειρουργού. Τόσο η ταχεία εκτέλεση της επέμβασης όσο και η ασφαλής ολοκλήρωση αυτής σχετίζονται άμεσα με την εμπειρία του χειρουργού στην χειρουργική του θυρεοειδούς. Η εμπειρία αυτή καθίσταται ακόμη περισσότερο σημαντική όταν η χειρουργική επέμβαση αναμένεται να παρουσιάζει δυσκολίες για διάφορους λόγους (όπως στην ασθενή μας με την γιγάντια καταδυόμενη βρογχοκήλη). Για το λόγο αυτό οι επεμβάσεις αυτές ιδιαίτερα σε δύσκολα περιστατικά σε υπερήλικες ασθενείς θα πρέπει να επιχειρούνται κατά προτίμηση από εξειδικευμένο χειρουργό θυρεοειδούς.


40 προβολές0 σχόλια