• Γεώργιος Σακοράφας

Υπερθυρεοειδισμός και διάλυμα Lugol πριν την θυρεοειδεκτομή


Εισαγωγή

Υπερθυρεοειδισμός και διάλυμα Lugol πριν την θυρεοειδεκτομή.- Το διάλυμα Lugol χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Γάλλο γιατρό J.G. August Lugol, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της φυματίωσης. Είναι διάλυμα στοιχειακού ιωδίου (5 %) και ιωδιούχου καλίου (ΚΙ, 10 %) σε αποστειρωμένο νερό. Έχει χρησιμοποιηθεί σαν αντισηπτικό, στην παθολογική ανατομία (ιστολογικά παρασκευάσματα), σε οδοντιατρικές επεμβάσεις κλπ. Ήδη από το 1920, ο Plummer άρχισε να το χρησιμοποιεί σαν προεγχειρητική προετοιμασία σε ασθενείς με διάγνωση ‘υπερθυρεοειδισμός’ πριν την θυρεοειδεκτομή.

Υπερθυρεοειδισμός – Για ποιό λόγο γίνεται χρήση του διαλύματος Lugol;

Ο υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves) αποτελεί την ένδειξη προεγχειρητικής χορήγησης του διαλύματος Lugol.

Στη νόσο Graves, o θυρεοειδικός ιστός παρουσιάζει αυξημένη αιμάτωση. Για το λόγο αυτό στους ασθενείς με νόσο Graves, η θυρεοειδεκτομή μπορεί να είναι περισσότερο αιματηρή επέμβαση σε σχέση με τις θυρεοειδεκτομές για άλλες ενδείξεις. Η αυξημένη διεγχειρητική απώλεια αίματος μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση της χειρουργικής νοσηρότητας. Ο περιορισμός της ορατότητας λόγω της αιμορραγίας και οι προσπάθειες ελέγχου αυτής μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα κάκωσης των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.

Το διάλυμα Lugol περιορίζει την αγγείωση και την αιμάτωση του θυρεοειδούς, όπως επίσης και την αποδέσμευση θυρεοειδικών ορμονών. Αποτέλεσμα της μειωμένης αιμάτωσης είναι ο περιορισμός της διεγχειρητικής απώλειας αίματος, πράγμα που διευκολύνει το χειρουργό και αυξάνει την ασφάλεια της επέμβασης.

Ο υπερθυρεοειδισμός (νόσος Graves) χαρακτηρίζεται από ευθρυπτότητα του θυρεοειδικού παρεγχύματος, που μπορεί να τεμαχιστεί στη διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών. Το γεγονός αυτό επίσης αυξάνει την αιμορραγία στη διάρκεια της επέμβασης, με όλα τα επακόλουθα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το διάλυμα Lugol μειώνει την ευθρυπτότητα του θυρεοειδικού ιστού. Το γεγονός αυτό διευκολύνει σημαντικά τους χειρουργικούς χειρισμούς μειώνοντας παράλληλα την διεγχειρητική απώλεια αίματος.

Τρόπος χορήγησης

Στο παρελθόν, το διάλυμα Lugol χορηγούνταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα για τον έλεγχο του υπερθυρεοειδισμού (φαινόμενο Wolff-Chaikoff) πριν την θυρεοειδεκτομή. Με τον τρόπο αυτό μειώνονταν η πιθανότητα εμφάνισης (και η βαρύτητα) θυρεοτοξικής κρίσης είτε στη διάρκεια της επέμβασης είτε μετά από αυτή. Όπως όμως αναφέρθηκε παραπάνω, σήμερα η χορήγηση του Lugol γίνεται κυρίως για την μείωση της αιμάτωσης και της ευθρυπτότητας του θυρεοειδούς.

Σύμφωνα με την ATA (American Thyroid Association), το διάλυμα Lugol χορηγείται ως εξής: 5 – 7 σταγόνες (που διαλύονται σε ένα ποτήρι χυμό ή νερό) τρεις φορές την ημέρα, για 10 ημέρες πριν την επέμβαση. Σε μία πρόσφατη Ευρωπαϊκή έρευνα, ένας στους τρεις γιατρούς χορηγούσε την παραπάνω δόση διαλύματος Lugol για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (10 – 14 ημέρες πριν την θυρεοειδεκτομή).


Υπερθυρεοειδισμός και διάλυμα Lugol πριν την θυρεοειδεκτομή

Υπερθυρεοειδισμός και διάλυμα Lugol πριν την θυρεοειδεκτομή


#χειρουργόςθυροειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #χειρουργόςθυρεοειδούς #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #Σακοράφας #διάχυτητοξικήβρογχοκήλη #θυρεοειδεκτομή #τοξικήβρογχοκήλη #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #υπερθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

2 προβολές0 σχόλια