• Γεώργιος Σακοράφας

Υπερθυρεοειδισμός και η εμπειρία του χειρουργού στην ενδοκρινική χειρουργική

Υπερθυρεοειδισμός, θυρεοειδεκτομή και η εμπειρία του χειρουργού στην χειρουργική ενδοκρινών αδένων-Όταν επιλεγεί η χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης του υπερθυρεοειδισμού (θυρεοειδεκτομή) θα πρέπει η επέμβαση να γίνει κατά προτίμηση από έμπειρο χειρουργό ενδοκρινών αδένων. Ο χειρουργός αυτός θα πρέπει να εκτελεί σταθερά μεγάλο αριθμό θυρεοειδεκτομών (high-volume endocrine surgeon). Στα χέρια ενός τέτοιου χειρουργού η νοσηρότητα της επέμβασης είναι μικρότερη.

Η παράμετρος ‘εμπειρία του χειρουργού’ στην ενδοκρινική χειρουργική θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης του υπερθυρεοειδισμού. Η νοσηρότητα, η διάρκεια νοσηλείας και το κόστος μειώνονται όταν η επέμβαση γίνεται από χειρουργό που εκτελεί σταθερά μεγάλο αριθμό θυρεοειδεκτομών. Υπάρχει μία σημαντική και σταθερή συσχέτιση μεταξύ αριθμού θυρεοειδεκτομών που εκτελεί ο χειρουργός και της έκβασης των ασθενών του. Η συσχέτιση αυτή καθίσταται τόσο πιο στενή όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των θυρεοειδεκτομών. Δεν αρκεί ο χειρουργός που θα αναλάβει την επέμβαση να διαθέτει απλά και μόνο την κατάλληλη εκπαίδευση. Θα πρέπει παράλληλα να έχει ενεργό παρόν στη ενδοκρινική χειρουργική εκτελώντας σε σταθερή βάση σημαντικό αριθμό θυρεοειδεκτομών, με μικρή νοσηρότητα.

American Thyroid Association 2016

Υπερθυρεοειδισμός, θυρεοειδεκτομή και η εμπειρία του χειρουργού στην ενδοκρινική χειρουργική

Υπερθυρεοειδισμός, θυρεοειδεκτομή και η εμπειρία του χειρουργού στην ενδοκρινική χειρουργική


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #νόσοςGraves #χειρουργόςθυρεοειδούς #Σακοράφας #διάχυτητοξικήβρογχοκήλη #πολυοζώδηςτοξικήβρογχοκήλη #τοξικόαδένωμα #υπερθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων

0 προβολές0 σχόλια