• Γεώργιος Σακοράφας

Υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς), θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς, υπερπλασία C-κυττάρων

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμο΄ς (αδένωμα παραθυρεοειδούς), υπερπλασία C-κυττάρων, θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς: συνύπαρξη στον ίδιον ασθενή.-Ο ασθενής ετών 53 προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και οζώδους θυρεοειδοπάθειας με υπερκαλσιτονιναιμία.

Προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος

Υπερηχογράφημα

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε μόρφωμα μεγίστης διαμέτρου 13 χιλ στην ανατομική θέση του δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς, πίσω από την δεξιά καρωτίδα και παρά την τραχεία. Το μόρφωμα έχει χαρακτήρες που εγείρουν την υπόνοια αδενώματος παραθυρεοειδούς, χωρίς ωστόσο να είναι παθογνωμονικά.

Στον δεξιό λοβό του θυρεοειδούς απεικονίζεται όζος διαμέτρου 15 χιλ με κυστικές αλλοιώσεις. Στην περιοχή του ισθμού δεξιά υπάρχουν δύο μικρότεροι όζοι διαμέτρου 12 χιλ και 3.5 χιλ. Στον αριστερό λοβό απεικονίζονται όζοι/οζίδια διαμέτρου από 4 έως 11 χιλ. Οι παραπάνω όζοι παρουσιάζουν σχετικά πτωχή αγγείωση και ενδιάμεσες τιμές score ελαστικότητας την ελαστογραφία, χωρίς παθογνωμονικούς χαρακτήρες.

Η χαρτογράφηση των λεμφαδένων τραχήλου ήταν αρνητική για την ύπαρξη παθολογικά διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων σε όλα τα ανατομικά διαμερίσματα του τραχήλου.

Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi

Στο σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με Tc99m-sestamibi παρατηρήθηκε πρόσληψη και κατακράτηση του ραδιοϊσοτόπου στο ύψος του κάτω πόλου του δεξιού λοβού του θυρεοειδούς και όπισθεν αυτού. Η εικόνα αυτή είναι συμβατή με υπερλειτουργούντα παραθυρεοειδικό ιστό στην ανωτέρω θέση.

Ο ασθενής ήταν ευθυρεοειδικός.

Σημειώνεται αύξηση των επιπέδων καλσιτονίνης ορού (κυμαινόμενα επίπεδα, έως 50 pg/ml) με παθολογική δοκιμασία διέγερσης με ασβέστιο.

Λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού όζων δεν έγινε προεγχειρητικά παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) και κυτταρολογική εξέταση.

Χειρουργική επέμβαση

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής και υπό γενική αναισθησία. Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου. Κατά την επέμβαση έγινε: Δεξιά κάτω παραθυρεοειδεκτομή (Εκτομή του αδενώματος δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς) Ολική θυρεοειδεκτομή Προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός (με την υπόνοια μυελοειδούς καρκίνου, παρά την αρνητική χαρτογράφηση λεμφαδένων)

Η επέμβαση θεωρείται επιτυχής όσον αφορά την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού βάσει των διεγχειρητικών ευρημάτων, της ταχείας βιοψίας και της διεγχειρητικής μέτρησης παραθορμόνης ορού.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά αλλά με σημαντική δυσκολία κυρίως λόγω του σωματότυπου του ασθενούς (εξαιρετικά βραχύς και ‘βαθύς’ τράχηλος με συνυπάρχουσα παχυσαρκία).

Ο ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.

Μετεγχειρητική πορεία

Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Ο ασθενής εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση.

Τιμές παραθορμόνης και ασβεστίου ορού το βράδυ της ημέρας της επέμβασης: 19 pg/ml (από 201 pg/ml προεγχειρητικά) και 9.6 mg/dl αντίστοιχα.

Ιστολογική εξέταση

Στην ιστολογική διαπιστώνεται:

Αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς΄

Θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς (μικροσκοπικός, 6 mm), χωρίς διήθηση της κάψας

Υπερπλασία C-κυττάρων (σε αμφότερους τους λοβούς, διάχυτη και οζώδης, με εστιακή ανάπτυξη)

Πολλαπλοί διάσπαρτοι κολλοειδείς αδενωματώδεις όζοι σε αμφότερους τους λοβούς του θυρεοειδούς διαμέτρου έως 20 χιλ

Όλοι οι λεμφαδένες που αφαιρέθηκαν χωρίς νεοπλασματική διήθηση

Σχόλια

Σε ασθενείς με οριακή αύξηση των επιπέδων καλσιτονίνης ορού η υπερπλασία των C-κυττάρων είναι μία πιθανή αιτιολογία. Η υπερπλασία των C-κυττάρων παρατηρείται μπορεί να είναι:

Αντιδραστική, σαν απάντηση του οργανισμού σε άλλη υποκείμενη παθολογία (π.χ. σε θηλώδη καρκίνο θυρεοειδούς)

Προκαρκινική, δηλαδή προστάδιο στην ανάπτυξη μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς.

Η προκαρκινική (νεοπλασματική) υπερπλασία των C-κυττάρων παρατηρείται τυπικά σε ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς.

Στην περίπτωση του ασθενούς που παρουσιάσθηκε δεν υπήρχε τέτοιο ιστορικό. Η υπερπλασία των C-κυττάρων θεωρείται αντιδραστική. Η ολική θυρεοειδεκτομή είναι η θεραπεία εκλογής. Στην υπερπλασία των C- κυττάρων δεν έχει θέση ο λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου. Η διάγνωση συνήθως τίθεται μόνο με βάση τα ευρήματα της ιστολογικής μετά από την θυρεοειδεκτομή. Καθότι στους ασθενείς αυτούς δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να υπάρχει μυελοειδής καρκίνος, συχνά γίνεται προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου.

Στον συγκεκριμένο ασθενή συνυπήρχαν τρείς παθολογικές καταστάσεις: αδένωμα παραθυρεοειδούς, υπερπλασία C-κυττάρων και θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς. Η αντιμετώπισή τους έγινε στον ίδιο χρόνο με ολική θυρεοειδεκτομή, δεξιά κάτω παραθυρεοειδεκτομή και προφυλακτικό κεντρικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός έγινε λόγω της υπόνοιας μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς. Η υπόνοια αυτή δεν επιβεβαιώθηκε ιστολογικά. Η υπερκαλσιτονιναιμία στον συγκεκριμένο ασθενή εξηγείται από την υπερπλασία των C-κυττάρων.


Υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς), υπερπλασία C-κυττάρων, θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς-συνύπαρξη στον ίδιον ασθενή

Υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα παραθυρεοειδούς), υπερπλασία C-κυττάρων, θηλώδης καρκίνος θυρεοειδούς-συνύπαρξη στον ίδιον ασθενή


#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #παραθυρεοειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #καρκίνωμα #λεμφαδένες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #παραθυροειδών #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #παραθυροειδείς #καρκίνος #παραθυροειδούς #θυρεοειδεκτομή #παραθυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός #θυρεοειδούς

0 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων