• Γεώργιος Σακοράφας

Υπερπαραθυρεοειδισμός και προεγχειρητικός εντοπισμός – ο ρόλος των απεικονιστικών εξετάσεων


Εισαγωγή

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός- μία νόσος που παλιότερα εθεωρείτο σπάνια, σήμερα διαγιγνώσκεται όλο και πιο συχνά. Συνηθέστερη αιτιολογία είναι το μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς. Η διάγνωση του υπερπαραθυρεοειδισμού είναι κατά βάση βιοχημική. Βασίζεται στα αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης σε συνδυασμό με τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου. Ο προεγχειρητικός εντοπισμός είναι σήμερα εφικτός χάρη στην εξέλιξη της σύγχρονης απεικόνισης.

Προεγχειρητικός εντοπισμός

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διάγνωση του υπερπαραθυρεοειδισμού είναι βιοχημική. Επομένως, ο απεικονιστικός έλεγχος ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. Ένα σημαντικό πρόβλημα του απεικονιστικού ελέγχου είναι τα πολύ υψηλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα, που κυμαίνονται στη βιβλιογραφία από 5 % έως 25 %.

Ο στόχος των απεικονιστικών εξετάσεων προεγχειρητικού εντοπισμού είναι η αναγνώριση της θέσης του υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού ιστού.

Στην κλινική πράξη οι βασικές μέθοδοι προεγχειρητικού εντοπισμού είναι δύο:

  1. το υπερηχογράφημα τραχήλου και

  2. το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών (Tc99m-sestamibi scan).

Σε επιλεγμένες περιπτώσειςμπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι απεικόνισης (π.χ. 4D-CT, SPECT κλπ).Ο βασικός ρόλος των απεικονιστικών εξετάσεων προεγχειρητικού εντοπισμού :

Ο βασικός ρόλος του προεγχειρητικού εντοπισμού είναι

  1. η διευκόλυνση της αναγνώρισης του παθολογικού παραθυρεοειδικού ιστού κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Αυτό έχει σημασία παρά το ότι ο έμπειρος χειρουργός ενδοκρινών αδένων είναι σε θέση να αναγνωρίσει το αδένωμα ακόμη και χωρίς τις εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού.

  2. Η δυνατότητα επιλογής της ελάχιστα επεμβατικής παραθυρεοειδεκτομής. Προϋπόθεση είναι τα αποτελέσματα των δύο βασικών εξετάσεων (υπερηχογράφημα και sestamibi scan) να συμφωνούν μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση προσφέρεται η δυνατότητα στον χειρουργό και στον ασθενή να επιλέξουν την ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή . Η μέθοδος αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την παλαιότερη χειρουργική επέμβαση («ερευνητική τραχήλου»).

Εξετάσεις προεγχειρητικού εντοπισμού σε επιμένοντα / υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό

Στην περίπτωση του ασθενούς που υποβάλλεται σε νέα χειρουργική επέμβαση λόγω επιμένοντος ή υποτροπιάζοντος υπερπαραθυρεοειδισμού ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΛΛΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ.


Υπερπαραθυρεοειδισμός και προεγχειρητικός εντοπισμός - ο ρόλος της απεικόνισης

#χειρουργόςθυροειδούς #χειρουργόςθυρεοειδούς #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #παραθυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #αδένωμαπαραθυρεοειδών #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #αδένωμαπαραθυρεοειδούς

1 προβολή0 σχόλια