• Γεώργιος Σακοράφας

Υπερπαραθυρεοειδισμός και συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια

Υπερπαραθυρεοειδισμός και συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια.-Ο υπερπαραθυρεοειδισμός σε ποσοστό 40 % των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε παραθυρεοειδεκτομή συνυπάρχει με ταυτόχρονη θυρεοειδοπάθεια. Η συνηθέστερη μορφή θυρεοειδοπάθειας είναι η παρουσία μονήρους ή πολλαπλών όζων.

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός – Ο ρόλος του προεγχειρητικού υπερηχογραφήματος

Το αδένωμα παραθυρεοειδούς αποτελεί τη συνηθέστερη (85 %) αιτία πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Το υπερηχογράφημα αποτελεί βασική μέθοδο προεγχειρητικού εντοπισμού του αδενώματος παραθυρεοειδούς.

Εντούτοις, όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, το υπερηχογράφημα χρειάζεται όχι μόνο για τον προεγχειρητικό εντοπισμό του αδενώματος παραθυρεοειδούς, αλλά και για την λεπτομερή απεικόνιση του θυρεοειδούς. Και αυτό γιατί οι πληροφορίες που θα ληφθούν από την υπερηχογραφική απεικόνιση του θυρεοειδούς έχουν μεγάλη σημασία για το σωστό προεγχειρητικό σχεδιασμό της επέμβασης, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση που απεικονιστεί τυχόν συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια.

Προεγχειρητικός σχεδιασμός

Συχνά, με βάση τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος, υπάρχει ένδειξη για την εκτέλεση και θυρεοειδεκτομής. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η συνηθέστερη εν προκειμένω ένδειξη ταυτόχρονης θυρεοειδεκτομής είναι η θυρεοειδοπάθεια (συνηθέστατα η παρουσία όζου ή όζων).

Το ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να συζητιέται με τον ασθενή και τον ενδοκρινολόγο του πριν την επέμβαση, ώστε να είναι ενήμερος για τις διαθέσιμες επιλογές.

Χειρουργική επέμβαση

Η θυρεοειδεκτομή για την συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια μπορεί να γίνει στον ίδιο χρόνο με την παραθυρεοειδεκτομή, μέσω της ίδιας χειρουργικής τομής. Η επέμβαση μπορεί να αρχίσει με την ανεύρεση και εκτομή του αδενώματος παραθυρεοειδούς και να συνεχιστεί με την εκτέλεση της θυρεοειδεκτομής. Συχνά εντούτοις στην περίπτωση αυτή το αδένωμα του παραθυρεοειδούς αφαιρείται en bloc (δηλαδή μαζί, σαν ένα παρασκεύασμα) με τον σύστοιχο λοβό του θυρεοειδούς. Η en bloc εκτομή γίνεται συνήθως όταν το αδένωμα παραθυρεοειδούς είναι στερά προσκολλημένο επί του θυρεοειδούς. Επίσης όταν το αδένωμα παραθυρεοειδούς επεκτείνεται και εντός του θυρεοειδούς (ενδοθυρεοειδική επέκταση). Καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα και οι λοιποί φυσιολογικοί παραθυρεοειδείς αδένες.

Μετεγχειρητική πορεία – αγωγή

Η μετεγχειρητική πορεία, η διάρκεια μετεγχειρητικής νοσηλείας και ο μετεγχειρητικός πόνος δεν επηρεάζονται με την ταυτόχρονη θυρεοειδεκτομή. Εντούτοις, η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής υποασβεστιαιμίας είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση αυτή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δύο ταυτόχρονες επεμβάσεις (παραθυρεοειδεκτομή και θυρεοειδεκτομή) προδιαθέτουν από μόνες τους η κάθε μία στην εμφάνιση μετεγχειρητικής υποασβεστιαιμίας.

Σχόλια

Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της τακτικής είναι η ταυτόχρονη άμεση και οριστική λύση δύο ανεξάρτητων προβλημάτων (πάθηση θυρεοειδούς / πάθηση παραθυρεοειδών). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ίδιας χειρουργικής τομής, με μία νοσηλεία και με μία επέμβαση.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το ενδεχόμενο μελλοντικής νέας επέμβασης για την αντιμετώπιση της θυρεοειδοπάθειας, αφού η θυρεοειδεκτομή γίνεται στον ίδιο χρόνο με την παραθυρεοειδεκτομή. Αποφεύγεται έτσι η επιπλέον ταλαιπωρία του ασθενούς και το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται μία δεύτερη χειρουργική επέμβαση.

Σημειώνεται ότι τυχόν μελλοντική θυρεοειδεκτομή σε ασθενή που έχει ήδη υποβληθεί σε παραθυρεοειδεκτομή αναμένεται να είναι τεχνικά δυσκολότερη. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη ουλώδους ιστού στο χειρουργικό πεδίο. Το πρόβλημα αυτό είναι μεγαλύτερο σε περίπτωση εκτομής αδενώματος άνω παραθυρεοειδούς, που τυπικά βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο εισόδου του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου στον λάρυγγα. Μεγαλύτερο είναι επίσης το πρόβλημα όταν έχει γίνει αμφοτερόπλευρη ερευνητική τραχήλου (αντί της ελάχιστα επεμβατικής [στοχευμένης, εκλεκτικής] παραθυρεοειδεκτομής).

Προϋπόθεση για την ασφαλή ταυτόχρονη εκτέλεση των δύο αυτών επεμβάσεων είναι η εμπειρία του χειρουργού στη χειρουργική ενδοκρινών αδένων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών.


Υπερπαραθυρεοειδισμός και συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια

Υπερπαραθυρεοειδισμός και συνυπάρχουσα θυρεοειδοπάθεια


#παραθυρεοειδών #χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #παραθυρεοειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #νόσοςGraves #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #αδένωμα #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #παραθυροειδών #παραθυροειδής #παραθυρεοειδεκτομή #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #παραθυροειδείς #καρκίνος #διάχυτητοξικήβρογχοκήλη #παραθυροειδούς #όζοι #θυρεοειδεκτομή #παραθυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #πρωτοπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός #όζοιθυρεοειδούς #υπερθυρεοειδισμός #ενδοκρινώναδένων #αδένωμαπαραθυρεοειδούς #υπερπαραθυρεοειδισμός #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια