• Γεώργιος Σακοράφας

Υποασβεστιαιμία και όψιμη δύσπνοια – εισπνευστικός συριγμός μετά θυρεοειδεκτομή


Εισαγωγή

Υποασβεστιαιμία, υπομαγνησιαιμία και όψιμη δύσπνοια – εισπνευστικός συριγμός μετά θυρεοειδεκτομή. -Η συνηθέστερη αιτία εισπνευστικού συριγμού στους ενήλικες είναι:

  1. Οίδημα ανώτερης αεροφόρου οδού

  2. ‘Ογκοι ανώτερης αεροφόρου οδού

  3. Δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών.

Υποασβεστιαμία μετά θυρεοειδεκτομή

Συνηθέστατα η μετά θυρεοειδεκτομή υποασβεστιαιμία δεν συνοδεύεται από συμπτώματα, είναι δηλαδή ασυμπτωματική. Σε αυτή την περίπτωση διαγιγνώσκεται μόνο με μέτρηση του ασβεστίου στον ορό του ασθενούς («βιοχημική» υποασβεστιαιμία).

Όσο όμως μειώνονται τα επίπεδα ασβεστίου του αίματος κάτω από τα φυσιολογικά, εμφανίζονται διάφορες κλινικές εκδηλώσεις («κλινική» υποασβεστιαιμία).

Η συνηθέστερη κλινική εκδήλωση είναι η αιμωδία (μούδιασμα) και οι παραισθησίες στην περιοχή γύρω από το στόμα και στα άκρα (άνω και κάτω). Σε βαρύτερη υποασβεστιαιμία αυξάνεται η νευρομυική διεγερσιμότητα. Σαν αποτέλεσμαμπορεί να παρατηρηθούν μυικές κράμπες, τονικοί μυϊκοί σπασμοί (συνήθως εστιακοί ή και γενικευμένοι), ακόμη και λαρυγγόσπασμος και διαταραχές της λειτουργίας του μυοκαρδίου (παράταση του QT).

Υπομαγνησιαιμία

H υπομαγνησιαιμία μπορεί επίσης να αυξήσει την νευρομυική διεγερσιμότητα. Η δράση αυτή είναι εντονότερη όταν συνυπάρχει και υποασβεστιαιμία. Έχει περιγραφεί λαρυγγόσπασμος σε ασθενείς με συνύπαρξη υποασβεστιαιμίας και υπομαγνησιαιμίας.

Δύσπνοια – εισπνευστικός συριγμός μετά θυρεοειδεκτομή

Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή ο εισπνευστικός συριγμός (δύσπνοια) συνηθέστατα οφείλεται σε πάρεση των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων (αμφοτερόπλευρη). Σε αυτή την περίπτωση, χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση της δύσπνοιας και του εισπνευστικού συριγμού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης και την αποσωλήνωση του ασθενούς.

Σπανιότερα, εντούτοις, η δύσπνοια – εισπνευστικός συριγμός μετά θυρεοειδεκτομή μπορεί να οφείλεται σε βαριά υποασβεστιαιμία. Η υποασβεστιαιμία στις περιπτώσεις αυτές οφείλεται σε βλάβη των παραθυρεοειδών (κυρίως λόγω ισχαιμίας) και σπανιότερα σε τυχαία (incidental / accidental) παραθυρεοειδεκτομή κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής.

Σχόλιο

Σε ασθενείς που παρουσιάζουν όψιμο και επιμένοντα εισπνευστικό συριγμό – δύσπνοια μετά θυρεοειδεκτομή (δηλαδή όχι άμεσα μετά την επέμβαση και την αποσωλήνωσή τους) θα πρέπει να γίνεται μέτρηση των επιπέδων ασβεστίου και μαγνησίου. Η υποασβεσταιμία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαφοροδιάγνωση του εισπνευστικού συριγμού – δύσπνοιας ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή. Η διόρθωση της υποασβεστιαιμίας και της τυχόν συνυπάρχουσας υπομαγνησιαιμίας αποκαθιστούν άμεσα το πρόβλημα.


Υποασβεστιαιμία και όψιμη δύσπνοια – εισπνευστικός συριγμός μετά θυρεοειδεκτομή

Υποασβεστιαιμία και όψιμη δύσπνοια – εισπνευστικός συριγμός μετά θυρεοειδεκτομή


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #θυρεοειδεκτομή #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

6 προβολές0 σχόλια