• Γεώργιος Σακοράφας

Υποασβεστιαιμία μετά θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή – συνήθεις και σπανιότερες εκδηλώσεις


Υποασβεστιαιμία μετά θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή – συνήθεις και σπανιότερες εκδηλώσεις


Υποασβεστιαιμία παρατηρείται συχνά σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών (θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή). Η υποασβεστιαιμία μπορεί να διαγνωστεί και να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους:

σαν ένα απλό εργαστηριακό εύρημα χωρίς να συνοδεύεται από συμπτώματα (ασυμπτωματική ‘εργαστηριακή’ υποασβεστιαιμία)

με διάφορες κλινικές εκδηλώσεις, η βαρύτητα των οποίων μπορεί να ποικίλει ευρέως (από ήπιες έως απειλητικές για τη ζωή κλινικές εκδηλώσεις)

Η ασυμπτωματική υποασβεστιαιμία δεν αποτελείς συνηθέστατα πρόβλημα και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη θεραπευτική αντιμετώπιση. Αντίθετα, στην περίπτωση της συμπτωματικής υποασβεστιαιμίας χρειάζεται η λήψη θεραπευτικών μέτρων, προκειμένου να αποκατασταθεί έγκαιρα, προλαμβάνοντας έτσι την εμφάνιση ακόμη πιο έντονης κλινικής συμπτωματολογίας. Η λήψη θεραπευτικών μέτρων επιβάλλεται άμεσα σε περίπτωση οξείας υποασβεστιαιμίας, όπως μετά θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή.

Τα συμπτώματα που οφείλονται την αυξημένη νευρομυική ευερεθιστότητα είναι η συνηθέστερη ομάδα συμπτωμάτων σε ασθενείς με οξεία υποασβεστιαιμία.

Η πιο χαρακτηριστική κλινική εκδήλωση είναι οι παραισθησίες (‘μούδιασμα’) που τυπικά εκδηλώνονται στην περιστοματική περιοχή και στα δάκτυλα των άκρων. Το σύμπτωμα αυτό θεωρείται η συνηθέστερη αρχική εκδήλωση της υποασβεστιαιμίας μετά θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή.

Υπάρχουν εντούτοις και άλλες -λιγότερο γνωστές- κλινικές εκδηλώσεις, όπως οι μυικές κράμπες και η μυϊκή αδυναμία, η υπερένταση / άγχος κλπ.

Σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της υποασβεστιαιμίας μπορεί να παρατηρηθούν σπασμοί (τετανία, τυπική η εικόνα της ‘χείρας μαιευτήρα’). Οι σπασμοί αυτοί μπορεί να προκληθούν με ειδικούς χειρισμούς (πιο γνωστά είναι τα σημεία Chvostek και Trousseau).

Σε σοβαρή υποασβεστιαιμία μπορεί επίσης να παρατηρηθεί βρογχόσπασμο και λαρυγγόσπασμος. Οι κλινικές εκδηλώσεις σε αυτή την περίπτωση είναι δύσπνοια και εισπνευστικός συριγμός.

Είναι επίσης πιθανή η προσβολή των λείων μυικών ινών και σε άλλα όργανα, όπως του πεπτικού συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παρατηρηθεί δυσφαγία, κοιλιακός κολικοειδής πόνος κλπ.

Σε βαριά υποασβεστιαιμία μπορεί να παρατηρηθούν και επιπλοκές από την καρδιά, που ποικίλουν από ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις (παράταση του διαστήματος QT στο ΗΚΓ) μέχρι την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

Η αναγνώριση των παραπάνω -τυπικών και μη τυπικών – εκδηλώσεων της υποασβεστιαιμίας έχει μεγάλη σημασία για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή / παραθυρεοειδεκτομή. Σήμερα, οι ασθενείς αυτοί εξέρχονται μετά νοσηλεία μιας ημέρας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι για την πιθανότητα να εμφανιστεί υποασβεστιαιμία και για τις πιθανές εκδηλώσεις αυτής. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η έγκαιρη αντιμετώπισή της, πριν επιδεινωθεί η υποασβεστιαιμία και πριν εμφανιστούν δυσάρεστες (και δυνητικά επικίνδυνες) κλινικές εκδηλώσεις.