• Γεώργιος Σακοράφας

Χειρουργός Θυρεοειδούς – η σημασία της εμπειρίας στη Χειρουργική Θυρεοειδούς


Εισαγωγή

Τι είναι ο χειρουργός θυρεοειδούς; Τι σχέση έχει η εμπειρία του χειρουργού στην χειρουργική θυρεοειδούς όσον αφορά την έκβαση των ασθενών; Η βρογχοκήλη ήταν μία πάθηση γνωστή από την αρχαιότητα. Εντούτοις η χειρουργική αντιμετώπισή τους με θυρεοειδεκτομή μέχρι περίπου το 1880 δεν γινόταν παρά μόνον σε ασθενείς των οποίων η ζωή κινδύνευε λόγω ασφυξίας εξαιτίας πίεσης της τραχείας από την πολύ μεγάλου βαθμού διόγκωση του θυρεοειδούς. Το γεγονός αυτό οφείλονταν στην εξαιρετικά υψηλή θνητότητα της θυρεοειδεκτομής. Η σχεδόν απαγορευτική αυτή θνητότητα οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην αιμορραγία και κατά δεύτερο λόγο στις μετεγχειρητικές λοιμώξεις. Μέχρι το 1850 έχουν καταγραφεί μόλις 70 θυρεοειδεκτομές με εξαιρετικά υψηλή θνητότητα (41 %). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι περίπου ένας στους δύο ασθενείς κατέληγαν είτε κατά τη διάρκεια της επέμβασης είτε άμεσα μετεγχειρητικά.

Τα πρώτα βήματα στην ιστορία της χειρουργικής θυρεοειδούς

Η ασφαλέστερη εκτέλεση της θυρεοειδεκτομής κατέστη εφικτή στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα χάρη στις προόδους που σημειώθηκαν κυρίως όσον αφορά την:

 1. Αναισθησία

 2. Αντισηψία

 3. Επινόηση και την χρήση λεπτών χειρουργικών εργαλείων

Η χειρουργική θυρεοειδούς εξελίχθηκε στη φάση αυτή χάρη στο έργο ιστορικών μορφών της χειρουργικής.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο Kocher, o Halsted, o Lahey και ο Crile.

Η πρώτη ένδειξη της συσχέτισης μεταξύ της έκβασης της θυρεοειδεκτομής και της εμπειρίας του χειρουργού προέρχεται από τον Kocher. Στα πρώτα 10 χρόνια της σταδιοδρομίας του στην Βέρνη ο Kocher είχε εκτελέσει 101 θυρεοειδεκτομές για βρογχοκήλη με θνητότητα περίπου 13 %. Το 1889 είχε εκτελέσει 202 θυρεοειδεκτομές με θνητότητα 2.4 %. Το 1917 είχε εκτελέσει περίπου 5000 θυρεοειδεκτομές με θνητότητα 0.5 %.

Σήμερα, η θυρεοειδεκτομή είναι μία επέμβαση που εκτελείται για μία μεγάλη ποικιλία παθήσεων του θυρεοειδούς όπως (ενδεικτικά):

Καρκίνος θυρεοειδούς

Όζοι θυρεοειδούς

Υπερθυρεοειδισμός

Βρογχοκήλη

Θυρεοειδεκτομή: νοσηρότητα και θνητότητα

Η θυρεοειδεκτομή σήμερα γίνεται με εξαιρετικά μικρή θνητότητα. Παρά ταύτα υπάρχουν κάποιες επιπλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν μετά τη θυρεοειδεκτομή, όπως (ενδεικτικά):

 1. Βλάβη του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου

 2. Υποπαραθυρεοειδισμός

 3. Αιμορραγία

 4. Αιμάτωμα

 5. Βλάβη του άνω λαρυγγικού νεύρου (έξω κλάδου)

Χειρουργός Θυρεοειδούς και Θυρεοειδεκτομή – Σχέση μεταξύ νοσηρότητας και εμπειρίας του χειρουργού

Η συχνότητα των επιπλοκών στη θυρεοειδεκτομή ποικίλει ευρέως. Για παράδειγμα, η συχνότητα μόνιμης βλάβης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου κυμαίνεται στη βιβλιογραφία από περίπου 0 % σε 14 %. Η συχνότητα μόνιμου υποπαραθυρεοειδισμού επίσης κυμαίνεται ευρέως, από 1.2 % σε 11 %.

Η συχνότητα εμφάνισης των επιπλοκών αυτών σχετίζεται με:

 1. Tην έκταση της θυρεοειδεκτομής (συχνότερες μετά ολική θυρεοειδεκτομή παρά μετά λοβεκτομή)

 2. Το εάν πρόκειται για επανεπέμβαση – οι επιπλοκές είναι συχνότερες στην περίπτωση αυτή

 3. Την εμπειρία του χειρουργού στην χειρουργική θυρεοειδούς

Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του όγκου των περιστατικών που αντιμετωπίζει ένας χειρουργός σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο της χειρουργικής και της έκβασης των ασθενών. Η έκβαση των ασθενών κρίνεται με βάση κλινικά και οικονομικά κριτήρια (που σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας). Η συσχέτιση αυτή υφίσταται για όλες τις επιμέρους «υπο-ειδικότητες» της χειρουργικής.

Για τον λόγο αυτό ένα σημαντικό ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο κάθε χειρουργός, σε κάθε ‘υποειδικότητα’ της χειρουργικής είναι όχι το εάν «μπορώ να κάνω αυτή την επέμβαση;” αλλά το «πόσο καλά μπορώ να κάνω αυτή την επέμβαση;”. Ειδικά στη χειρουργική θυρεοειδούς, έχει αποδειχθεί ότι η εμπειρία του χειρουργού (κυρίως) έχει τεράστια σημασία όσον αφορά την νοσηρότητα της θυρεοειδεκτομής αλλά και τη διάρκεια νοσηλείας.

Σχόλια – Πρακτική σημασία

Σε σχέση με τον μη εξειδικευμένο χειρουργό, ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς μπορεί να εκτελέσει τη θυρεοειδεκτομή με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μελέτη Maryland (USA) (Annals of Surgery 228:320)

Σε μία μελέτη [Maryland (USA)] αποδείχθηκε ότι περισσότερες από το 20 % των επιπλοκών και περισσότερες από 1700 ημέρες νοσηλείας θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί / εξοικονομηθεί (αντίστοιχα) αν όλες οι θυρεοειδεκτομές είχαν γίνει από έμπειρους χειρουργούς θυρεοειδούς.

Στη μελέτη αυτή οι χειρουργοί χωρίσθηκαν σε τέσσερις ομάδες:

 1. Ομάδα Α: χειρουργοί που εκτελούν λιγότερες από 10 θυρεοειδεκτομές ανά έτος

 2. Ομάδα Β: χειρουργοί που εκτελούν από 10 έως 30 θυρεοειδεκτομές ανά έτος

 3. Ομάδα Γ: χειρουργοί που εκτελούν από 30 έως 100 θυρεοειδεκτομές ανά έτος

 4. Ομάδα Δ: χειρουργοί που εκτελούν περισσότερες από 100 θυρεοειδεκτομές ανά έτος

Η διάρκεια νοσηλείας ήταν

1.9 ημέρες (ομάδα Α) 1.7 ημέρες (ομάδες Β και Γ) και

1.4 ημέρες (ομάδα Δ)

Συνολική νοσηρότητα

8.6 % (ομάδα Α)

6.1 % (ομάδα Β και Γ)

5.1 % (ομάδα Δ)

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης αυτής έδειξε ότι -σε σχέση με τον χειρουργό που δεν διαθέτει εμπειρία στην χειρουργική θυρεοειδούς – ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς μπορεί να εκτελέσει τη θυρεοειδεκτομή με:

 1. Νοσηρότητα μικρότερη κατά ένα τρίτο για καλοήθεις παθήσεις θυρεοειδούς

 2. Νοσηρότητα μικρότερη κατά δύο τρίτα για τον καρκίνο θυρεοειδούς

 3. Μικρότερο κόστος (οριακά) νοσηλείας ειδικά για τον καρκίνο θυρεοειδούς

 4. Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας (για όλες τις παθήσεις θυρεοειδούς, στατιστικά σημαντική διαφορά)

Μελέτη Duke University Medical Center (Durham, North Carolina, Annals of Surgery, 265:402)

Στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε επίσης ότι: η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών μειώνεται όσο αυξάνεται η εμπειρία του χειρουργού στη χειρουργική θυρεοειδούς (από 87 % για τον χειρουργό που εκτελεί 1 θυρεοειδεκτομή ανά έτος σε < 3 % για τον έμπειρο χειρουργό θυρεοειδούς). Ανάλογη συσχέτιση διαπιστώθηκε και όσον αφορά τη διάρκεια νοσηλείας.

Συμπέρασμα

Τα παραπάνω δεδομένα υπογραμμίζουν τη σημασία της εμπειρίας του χειρουργού που θα εκτελέσει τη θυρεοειδεκτομή στη χειρουργική θυρεοειδούς. Αυτό ισχύει για όλα τα περιστατικά, ιδιαίτερα όμως για τις δύσκολες περιπτώσεις, όπως επανεπεμβάσεις στον τράχηλο, μεγάλου βαθμού κατάδυση του θυρεοειδούς στον τράχηλο, εκτεταμένη λεμφαδενική διασπορά από καρκίνο θυρεοειδούς κλπ. Ο έμπειρος χειρουργός θυρεοειδούς μπορεί όχι μόνο να εκτελέσει την θυρεοειδεκτομή με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή αλλά και να προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης και εξ αρχής ριζικής λύσης του προβλήματος. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται νέες επεμβάσεις στο μέλλον και η συνακόλουθη ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση του ασθενούς.


Χειρουργός θυρεοειδούς και εμπειρία στη Χειρουργική Θυρεοειδούς

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων