• Γεώργιος Σακοράφας

Όζοι θυρεοειδούς και ατυπία στην FNA (παρακέντηση με λεπτή βελόνη) – Τι σημαίνει στην πράξη;


Εισαγωγή

Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα. Αν για την ανίχνευσή τους χρησιμοποιηθεί το υπερηχογράφημα, εκτιμάται ότι θα ανακαλυφθούν όζοι σε ποσοστό 50 – 60 % των ασθενών. Οι περισσότεροι όζοι είναι καλοήθεις. Εντούτοις, σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται περί το 8 -10 % μπορεί να υποκρύπτεται καρκίνος. Έχει μεγάλη σημασία να αναγνωριστεί τυχόν ύπαρξη καρκίνου σε έναν όζο θυρεοειδούς.Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί η σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς. Η ατυπία σε έναν όζο είναι ένα εύρημα που δημιουργεί ανησυχία. Τι σημαίνει στην πράξη η παρουσία ατυπίας σε έναν όζο θυρεοειδούς;

Όζοι θυρεοειδούς – σύστημα Bethesda

Το σύστημα Bethesda επιδιώκει την τυποποίηση των αποτελεσμάτων της κυτταρολογικής εξέτασης μετά παρακέντηση με λεπτή βελόνη μιας βλάβης του θυρεοειδούς. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε αρχικά στις ΗΠΑ. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας παράλληλα υιοθετηθεί και από την ΑΤΑ (American Thyroid Association).

Στο σύστημα Bethesda, η ατυπία απροσδιόριστης σημασίας  και η θυλακιώδης βλάβη απροσδιόριστης σημασίας ταξινομούνται στην κατηγορία Bethesda III.

Τι σημαίνει η παρουσία ατυπίας στην πράξη;

Η ατυπία συνδυάζεται με κίνδυνο να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς κατά 2.6 φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με την απουσία ατυπίας. Η πιθανότητα υποκείμενης κακοήθειας όταν υπάρχει ατυπία είναι κατά μέσο όρο 15 %. Στη βιβλιογραφία περιγράφονται ποσοστά που ποικίλουν ευρέως, από 6 % έως 48 %.

Aτυπία – ποιοί άλλοι παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη;

Είναι πολύ πιθανόν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ατυπίας να σχετίζονται με ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο υποκείμενης κακοήθειας. Για την αξιολόγηση της πιθανότητας υποκείμενης κακοήθειας στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα δεδομένα του προεγχειρητικού ελέγχου, όπως:

  1. οικογενειακό ιστορικό, όπως διάγνωση καρκίνου θυρεοειδούς σε δύο ή περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού

  2. υπερηχογραφικοί χαρακτήρες του όζου, που εγείρουν την υπόνοια καρκίνου, όπως αποτιτανώσεις, ανώμαλα,όρια, κάθετος προσανατολισμός όζου, εξωθυρεοειδική επέκταση κλπ

  3. ευρήματα γενετικού ελέγχου. Για παράδειγμα, η παρουσία γνωστών μεταλλάξεων RAS σε ασθενή με όζο θυρεοειδούς Bethesda III συνδυάζεται με πιθανότητα υποκείμενης κακοήθειας της τάξης του 85 %. Παρομοίως, όταν ο γενετικός έλεγχος είναι θετικός για μεταλλάξεις BRAFV600E, RET/PTC ή PAX8/PPARγ, τότε η πιθανότητα να υποκρύπτεται κακοήθεια σε όζο θυρεοειδούς Bethesda III είναι μεγαλύτερη από 95 %.

Ατυπία στην κυτταρολογική εξέταση μετά παρακέντηση με λεπτή βελόνη – ο υποκειμενικός παράγοντας από την πλευρά του κυτταρολόγου

Η αξιολόγηση των ευρημάτων από τον κυτταρολόγο εξαρτάται και από τον υποκειμενικό παράγοντα. Στον παράγοντα αυτόν οφείλονται και οι διαφορές που μπορεί να παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων κυτταρολόγων και μεταξύ των διαφόρων διαγνωστικών κέντρων.

Ατυπία και επιλογή τρόπου αντιμετώπισης ασθενούς

Είναι προφανές ότι η παρουσία ατυπίας αποτελεί ένα εύρημα που έχει τη σημασία του όταν συζητούνται με τον ασθενή οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Το εύρημα αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό και με τα άλλα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου, όπως για παράδειγμα το μέγεθος του όζου.

Οι προτιμήσεις του ασθενούς θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη, αφού προηγουμένως ενημερωθεί για τα υπερ και τα κατά της κάθε επιλογής.


Όζος θυρεοειδούς και ατυπία - τι σημαίνει στην πράξη:

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

1 Προβολή0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων