• Γεώργιος Σακοράφας

Όζοι θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα– τι είναι η ταξινόμηση TI-RADS? Ποια η χρησιμότητά της?


Εισαγωγή

Στον ασθενή με όζο θυρεοειδούς, το υπερηχογράφημα αποτελεί σήμερα τη βασική απεικονιστική εξέταση.

Το σύστημα TI-RADS (Thyroid Imaging, Reporting and Data System)προτάθηκε από την ACR (American College of Radiology) με στόχο την τυποποίηση των αποτελεσμάτων του υπερηχογραφήματος στους ασθενείς με όζο θυρεοειδούς.

Πως γίνεται ο υπολογισμός της κατηγορίας TI-RADS?

Για τον υπολογισμό της κατηγορίας TI-RADS λαμβάνονται υπόψη οι πέντε παράμετροι που αναφέρονται στη συνέχεια.

Σύσταση

 1. Καθαρά κυστικός όζος

 2. Σπογγοειδούς υφής όζος

 3. Μικτός όζος (με κυστικό και συμπαγές στοιχείο)

 4. Συμπαγής ή κυρίως συμπαγής όζος

Ηχογένεια

 1. Ανηχογενής όζος

 2. Υπερηχογενής ή ισοηχογενής όζος

 3. Υποηχογενής όζος

 4. Εξαιρετικά υποηχογενής όζος

Σχήμα (προσανατολισμός)

 1. Μεγαλύτερο εύρος σε σχέση με το ύψος (οριζόντιος προσανατολισμός)

 2. Μεγαλύτερο ύψος σε σχέση με το εύρος (κάθετος προσανατολισμός)

Όρια

 1. Ομαλά

 2. Ασθενής αφορισμός

 3. Ανώμαλα /λοβωτά

 4. Εξωθυρεοειδική επέκταση (επέκταση του όζου εκτός των ορίων του θυρεοειδούς)

Αποτιτανώσεις – ηχογενείς εστίες

 1. Απουσία

 2. Μακροαποτιτανώσεις

 3. Περιφερική αποτιτάνωση, αποτιτάνωση περιφέρειας όζου

 4. Στικτές αποτιτανώσεις (συνήθως μικροαποτιτανώσεις)

Σε κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές και ανάλογα με τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος αποδίδεται και ένας αριθμός (point).

Με βάση το άθροισμα των αριθμών αυτών (και από τις πέντε παραμέτρους) γίνεται και η κατάταξη του ασθενούς σε κάποια από τις εξής κατηγορίες TI-RADS. O κίνδυνος να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς σχετίζεται με την κατηγορία TI-RADS.

Ταξινόμηση όζων θυρεοειδούς κατά TI-RADS


TI-RADS 1

 1. Points: 0

 2. Καλοήθης όζος

 3. Κίνδυνος καρκίνου 0.3 %

TI-RADS 2

 1. Points: 2

 2. Χωρίς υποψία καρκίνου

 3. Κίνδυνος καρκίνου 1.5 %


TI-RADS 3

 1. Points: 3

 2. Ελαφρά υπόνοια καρκίνου

 3. Κίνδυνος καρκίνου 5 %

TI-RADS 4

 1. Points: 4 – 6

 2. Μέτρια υποψία καρκίνου

 3. Κίνδυνος καρκίνου 9 %

TI-RADS 5

 1. Points: ≥ 7

 2. Εξαιρετικά ύποπτος για καρκίνο

 3. Κίνδυνος καρκίνου 35 %

Πρακτική σημασία

Με βάση την ταξινόμηση TI-RADS μπορεί να αξιολογηθεί η πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς σε έναν όζο αυτού.

Η τυποποίηση αυτή μπορεί να διευκολύνει την περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενούς. Βάσει της ταξινόμησης TI-RADS μπορεί να επιλεγεί κάποια από τις εξής τακτικές:

 1. Παραπομπή του ασθενούς για παρακέντηση με λεπτή βελόνη

 2. Περιοδική παρακολούθηση με υπερηχογράφημα ανά διαστήματα


όζοι θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα ταξινόμηση TI-RADS

όζοι θυρεοειδούς και υπερηχογράφημα ταξινόμηση TI-RADS


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #θυροειδής #χειρουργός #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

2 προβολές0 σχόλια