• Γεώργιος Σακοράφας

Όζοι θυρεοειδούς – Πόσο συχνοί είναι? Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με την ανάπτυξή τους?

Όζοι θυρεοειδούς. Πόσο συχνοί είναι? Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με την ανάπτυξή τους? Ποια η σημασία τους στην πράξη?

Συχνότητα

Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα υγείας.

Σε παλιότερες εποχές, η ανίχνευση των όζων γινόταν κυρίως με την ψηλάφηση. Ψηλαφητικά ανιχνεύονταν τότε όζοι σε ποσοστό 5 – 10 % του γενικού πληθυσμού.

Σήμερα, εντούτοις, όζοι ανιχνεύονται πολύ πιο συχνά. Αυτό οφείλεται στην σημαντική βελτίωση των σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης και κυρίως του υπερηχογραφήματος, αλλά και στην ευρύτατη χρήση της απεικόνισης στη διερεύνηση ασθενών με διάφορες ενδείξεις. Πολύ συχνά, οι όζοι ανακαλύπτονται σαν τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικό έλεγχο στον οποίο υποβάλλεται ο ασθενής για άλλο λόγο. Συνήθη τέτοια παραδείγματα είναι η τυχαία ανακάλυψη όζων στο υπερηχογράφημα που γίνεται για έλεγχο καρωτίδων ή σε αξονική τομογραφία θώρακα για άλλη πάθηση.

Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό έως 70 % του γενικού πληθυσμού παρουσιάζει τουλάχιστον έναν όζο αν γίνει έλεγχος του γενικού πληθυσμού με υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας

Παράγοντες κινδύνου

Παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης όζων είναι:

 1. Το φύλο (συχνότεροι σε γυναίκες)

 2. Η ηλικία (συχνότεροι σε άτομα μεγάλης ηλικίας)

 3. Η μειωμένη πρόσληψη ιωδίου (ιωδοπενία)

 4. Η έκθεση σε ακτινοβολία

 5. Το οικογενειακό ιστορικό (όζων / καρκίνου θυρεοειδούς ή κάποια σπάνια γενετικά σύνδρομα, όπως ΜΕΝ2, σύνδρομο Cowden, σύνδρομο Gardner, σύνδρομο οικογενούς αδενωματώδους πολυποδίασης κλπ)

 6. Το κάπνισμα

 7. Η παχυσαρκία

 8. Η κατανάλωση αλκοόλ

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η χρήση αντισυλληπτικών από το στόμα και στατινών συνδυάζεται με μειωμένη πιθανότητα ανάπτυξης όζων

Θυρεοειδής και Όζοι – Ποια η σημασία τους στην πράξη?

Οι όζοι έχουν σημασία στην πράξη καθώς μπορεί να συνδυάζονται με τα εξής προβλήματα:

 1. Πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς (κακοήθης όζος)

 2. Πιεστικά φαινόμενα – οφείλεται σε πίεση παρακειμένων οργάνων από ευμεγέθεις όζους (> 3 – 4 εκ). Συνήθως εκδηλώνονται με δύσπνοια (πίεση της τραχείας) και στη συνέχεια με δυσκαταποσία (πίεση του οισοφάγου)

 3. Αισθητικά προβλήματα λόγω προβολής του ευμεγέθους όζου στον τράχηλο

Όζοι θυρεοειδούς. - Πόσο συχνοί είναι? Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με την ανάπτυξή τους? Ποια η σημασία τους στην πράξη?

Όζοι θυρεοειδούς. - Πόσο συχνοί είναι? Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με την ανάπτυξή τους? Ποια η σημασία τους στην πράξη?


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

1 προβολή0 σχόλια