• Γεώργιος Σακοράφας

Όζοι θυρεοειδούς – πότε χρειάζεται παρακέντηση στην πράξη;

Οι οδηγίες των διαφόρων επιστημονικών εταιρειών ποικίλουν όσον αφορά τις ενδείξεις της παρακέντησης με λεπτή βελόνη (FNA, Fine-Needle Aspiration) ενός όζου θυρεοειδούς. Κάποιοι προτείνουν την παρακέντηση σε όζους διαμέτρου που μπορεί να ποικίλλει από 10 έως 20 χιλ. Στην πράξη, εντούτοις, οι περισσότεροι συνιστούν την παρακέντηση σε κάθε συμπαγή ή υποηχογενή όζο διαμέτρου άνω του ενός εκατοστού (10 χιλ). Επίσης όταν υπάρχουν – ασχέτως μεγέθους όζου– ύποπτα κλινικά ή υπερηχογραφικά ευρήματα (κάποια από αυτά αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω).

Λόγω της αυξημένης πιθανότητας διαγνωστικού λάθους (υψηλό ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων), η παρακέντηση δεν ενδείκνυται σε ευμεγέθεις όζους (> 40 χιλ).


ΥΠΟΠΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 1. Σκληρής (πετρώδους) υφής όζος, καθηλωμένος στους γύρω ιστούς

 2. Ιστορικό ακτινοβολίας τραχήλου κατά την παιδική ηλικία

 3. Ιστορικό κάποιων γενετικών συνδρόμων (σπάνια)

 4. Παρουσία τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας

 5. Ισχυρό οικογενειακό ιστορικό

ΥΠΟΠΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 1. Μικροαποτιτανώσεις

 2. Ανώμαλα, λοβωτά όρια

 3. Εξωθυρεοειδική επέκταση

 4. Παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες

 5. Αυξημένη εσωτερική χαοτική αγγείωσh

 6. Επίμηκης διάμετρος μεγαλύτερη της εγκαρσίας (taller than wide) (δηλαδή κάθετος προσανατολισμός)


Όζοι θυρεοειδούς - πότε χρειάζεται παρακέντηση στην πράξη;

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζοςθυροειδούς #χειρουργόςθυρεοειδούς #καρκίνοςθυροειδούς #παρακέντησημελεπτήβελόνη #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #κυτταρολογικήεξέταση