• Γεώργιος Σακοράφας

Όζοι θυρεοειδούς σαν τυχαίο εύρημα σε ακτινολογικές εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο

Οι όζοι θυρεοειδούς που ανευρίσκονται σαν τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται για άλλη ένδειξη άσχετη με τον έλεγχο του θυρεοειδούς (Incidental Thyroid Nodules, ITNs) ορίζονται σαν ογκόμορφες, μη ψηλαφητές βλάβες του θυρεοειδούς, διακριτές στην απεικόνιση από το υπόλοιπο θυρεοειδικό παρέγχυμα. Η συχνότητα με την οποία αναγνωρίζονται οι ITNs εξαρτάται – εκτός των άλλων – και από την μέθοδο απεικόνισης. Οι ITNs ανευρίσκονται σε ποσοστό: 20 – 67 % στο υπερηχογράφημα Έως 25 % στην αξονική τομογραφία με σκιαγραφική επίταση (CT) 16 – 18 % στην μαγνητική τομογραφία (MRI) 1 – 2.5 % στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET scan) Εξαιτίας της όλο και ευρύτερης χρήσης της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας και των αυξανόμενων αναγκών για απεικονιστικό έλεγχο, η συχνότητα των ΙΤΝs βαίνει αυξανόμενη. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ευθύνη του κλινικού γιατρού που καλείται να αξιολογήσει τα ευρήματα του ελέγχου στον κάθε συγκεκριμένο ασθενή (με βάση στοιχεία από το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και τα ευρήματα του κλινικού, εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου) έτσι ώστε να αναγνωρίσει ενδείξεις που επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο (συνηθέστατα με παρακέντηση με λεπτή βελόνη [FNA] και κυτταρολογική εξέταση) και πιθανόν χειρουργική επέμβαση. Στόχος της προσεκτικής διαγνωστικής διερεύνησης είναι να μη διαφύγει της προσοχής ένας εξαιρετικά ιάσιμος καρκίνος (όπως είναι ο καρκίνος του θυρεοειδούς), που υποκρύπτεται σε ποσοστό περί το 5 % των ασθενών με όζους θυρεοειδούς.

#παραθυρεοειδών #παραθυρεοειδούς #όζος #καρκίνωμα #θυρεοειδής #θυροειδής #παραθυροειδών #χειρουργός #θυροειδούς #υπερηχογράφημα #καρκίνος #παραθυροειδούς #όζοι #θυρεοειδεκτομή #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

1 προβολή0 σχόλια