• Γεώργιος Σακοράφας

Όζος θυρεοειδούς και ατυπία – θεραπευτικές επιλογές


Εισαγωγή

Όζοι θυρεοειδούς και ατυπία – θεραπευτικές επιλογές.- Οι όζοι θυρεοειδούς είναι ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα υγείας. Η κυτταρολογική εξέταση του υλικού που λαμβάνεται με παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) – σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα – αποτελούν τις δύο βασικές μεθόδους διερεύνησης των ασθενών με όζο θυρεοειδούς.

Όζοι θυρεοειδούς και παρακέντηση – σύστημα Bethesda

Ανάλογα με τα ευρήματα της ιστολογικής εξέτασης, οι απαντήσεις στο σύστημα ταξινόμησης Bethesda, περιγράφονται με αριθμούς από Ι έως VI. Η παρουσία ατυπίας (ατυπία απροσδιόριστης σημασίας [AUS, atypia of undetermined significance]) σε έναν όζο θυρεοειδούς αντιστοιχεί στην κατηγορία III στο σύστημα Bethesda. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης και σε όσες βλάβες περιγράφονται ευρήματα συμβατά με ‘θυλακιώδη βλάβη απροσδιόριστης σημασίας’ (FLUS, follicular lesion of undetermined significance).

Όζοι θυρεοειδούς και ατυπία: Ποια η πρακτική – κλινική σημασία ; (ταξινόμηση στην κατηγορία ΙΙΙ στο σύστημα Bethesda)

Η ατυπία έχει σημασία λόγω της πιθανότητας να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς. Η πιθανότητα αυτή – αν και μικρότερη από ό,τι στις επόμενες κατηγορίες (IV έως VI) είναι σημαντική και κυμαίνεται περί το 12 – 18 % ( ~ 15 %).

Όζοι θυρεοειδούς με ατυπία- Θεραπευτικές επιλογές

Στον ασθενή στον οποίο η κυτταρολογική εξέταση μετά από παρακέντηση όζου θυρεοειδούς με λεπτή βελόνη (FNA) δείχνει την παρουσία ατυπίας (AUS ή FLUS) είναι λογικό να δημιουργηθεί ανησυχία με δεδομένη την πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος θυρεοειδούς. Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές σε αυτή την περίπτωση είναι οι εξής:

Χειρουργική επέμβαση

Βασικά πλεονεκτήματα είναι:

o Οριστική και άμεση λύση του προβλήματος

o Πλήρης ιστολογική ταυτοποίηση της βλάβης. Αυτό έχει τεράστια σημασία, καθώς καθορίζει την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς.

Αν η ιστολογική εξέταση (βιοψία) δεν δείχνει τελικά την ύπαρξη καρκίνου, ο ασθενής ανακουφίζεται ψυχολογικά από μία μεγάλη πίεση που μπορεί να αισθάνεται λόγω της υποψίας για την ύπαρξη καρκίνου που υπήρχε πριν την επέμβαση.

Αν αντίθετα διαπιστωθεί η ύπαρξη καρκίνου, ακολουθεί η περαιτέρω ενδεδειγμένη θεραπεία του ασθενούς (θεραπεία καταστολής, πιθανόν επικουρική θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο κλπ.)

Περιοδική παρακολούθηση

Περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενη κλινική εξέταση και υπερηχογραφήματα, πιθανόν με επανάληψη της παρακέντησης (FNA)

Μοριακές εξετάσεις

Έχουν προταθεί τελευταία σαν ένα επιπλέον διαγνωστικό βοήθημα για την αναγνώριση των ‘κακοήθων’ όζων. Παρά το ότι η χρήση τους φαίνεται ενδιαφέρουσα, εντούτοις υπάρχουν προβλήματα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Επιπλέον πρόκειται για δαπανηρές εξετάσεις.

Επιλογή

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης του κάθε ασθενούς εξαρτάται από τα ιδιαίτερα δεδομένα του. Παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι μεταξύ άλλων:

• Οι προτιμήσεις του ασθενούς, μετά από πλήρη ενημέρωσή του

• Η ύπαρξη και άλλης ένδειξης για χειρουργική επέμβαση με βάση:

o την υπόνοια για την ύπαρξη καρκίνου στον όζο θυρεοειδούς βάσει

 του ιστορικού του ασθενούς

 των ευρημάτων της κλινικής εξέτασης (κυρίως ψηλάφησης)

 του οικογενειακού ιστορικού

 των υπερηχογραφικών ευρημάτων

o συμπτώματα λόγω πίεσης από τον (ευμεγέθη) όζο παρακειμένων οργάνων, όπως της τραχείας (δύσπνοια), του οισοφάγου (δυσκαταποσία)

o πιθανά αισθητικά προβλήματα (σε μεγαλύτερους όζους)


Όζοι θυρεοειδούς και ατυπία - θεραπευτικές επιλογές

Όζοι θυρεοειδούς και ατυπία - θεραπευτικές επιλογές


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων