• Γεώργιος Σακοράφας

Όζος θυρεοειδούς – ολική θυρεοειδεκτομή σε παιδί ηλικίας 10 ετών

Όζος θυρεοειδούς – ολική θυρεοειδεκτομή σε παιδί ηλικίας 10 ετών.

Ο ασθενής, (παιδί, ηλικίας 10 ετών), προσήλθε για χειρουργική αντιμετώπιση ευμεγέθους όζου θυρεοειδούς.


Κλινική εξέταση

Ο όζος ήταν ορατός και ψηλαφητός (κινητός, υπόσκληρης υφής). Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη παθολογικά διογκωμένων τραχηλικών λεμφαδένων με την επισκόπηση και την ψηλάφηση.

Απεικονιστικός έλεγχος

Στο υπερηχογράφημα απεικονίσθηκε φυσιολογική ηχομορφολογία του θυρεοειδικού παρεγχύματος. Παρατηρήθηκε ασύμμετρη διόγκωση των λοβών του θυρεοειδούς με υπεροχή του δεξιού.

Στον δεξιό λοβό απεικονίζεται ευμεγέθης συμπαγής υπόηχος όζος με σαφή όρια, με διαστάσεις 25 x 13 x 21 mm, έντονη εσωτερική και τοιχωματική αγγείωση και περιοχές κυστικής εκφύλισης. Ο όζος καταλαμβάνει πρακτικά μεγάλο μέρος του λοβού. Εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στον κάτω πόλο αυτού.

το παιδί υποβλήθηκε σε λεπτομερή χαρτογράφηση λεμφαδένων τραχήλου σε εξειδικευμένο εργαστήριο υπερήχων. Δεν απεικονίσθηκαν παθολογικά διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες.

Συνεστήθη FNA του όζου, η οποία τελικά δεν έγινε καθώς ήταν δύσκολη η συνεργασία του ασθενούς (λόγω αυτισμού). Ο ασθενής ήταν ευθυρεοειδικός.

Χειρουργική επέμβαση

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μέσω εγκάρσιας τραχηλικής τομής και υπό γενική αναισθησία. Κατά την επέμβαση επιβεβαιώνονται τα ευρήματα του προεγχειρητικού ελέγχου. Αρχικά γίνεται ολική θυρεοειδεκτομή. Η επέμβαση εξελίχθηκε με κάποιου βαθμού δυσκολία λόγω: (i) του σωματότυπου του ασθενούς (βραχύς τράχηλος, εν τω βάθει θέση των λοβών, παιδική παχυσαρκία). (ii) της υψηλής θέσης στον τράχηλο του άνω πόλου του δεξιού λοβού και (iii) της δυσχερούς αποκόλλησης των δύο λοβών από την τραχεία (συνυπάρχουσα θυρεοειδίτιδα?).

Κατά την επέμβαση δεν διαπιστώνεται η παρουσία παθολογικά διογκωμένων λεμφαδένων στο κεντρικό διαμέρισμα. Παρά ταύτα, λόγω των ύποπτων υπερηχογραφικών χαρακτήρων του όζου (βλ. παραπάνω, υποηχογένεια, έντονη εσωτερική αγγείωση), γίνεται και προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου δεξιά.

Η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά.

Μετεγχειρητική πορεία

Ο ασθενής ανέχθηκε καλά την επέμβαση και ανένηψε ομαλά.

Η μετεγχειρητική του πορεία ήταν ομαλή.

Υπήρξε κάποια δυσκολία προσαρμογής στο νέο (νοσοκομειακό) περιβάλλον λόγω του αυτισμού.

Ο ασθενής εξήλθε της κλινικής την 1η μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη γενική κατάσταση.

Ιστολογική εξέταση

Η ιστολογική εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο για θυλακιώδες αδένωμα θυρεοειδούς.

Σχόλια

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι αρκετά συνήθεις στους ενήλικες. Αντίθετα, στα παιδιά (ηλικία < 18 ετών) παρατηρούνται σπάνια. Υπολογίζεται ότι με την χρήση υπερήχων ανιχνεύονται όζοι θυρεοειδούς σε ποσοστό περίπου 50 % στους ενήλικες σε σύγκριση με 5 % στα παιδιά.

Η βασική ιδιαιτερότητα των όζων θυρεοειδούς στα παιδιά είναι η αυξημένη πιθανότητα (σε σχέση πάλι με τους ενήλικες) να υποκρύπτεται καρκίνος. Η πιθανότητα αυτή είναι πενταπλάσια σε σχέση με τους ενήλικες (25 % σε σύγκριση με 5 %, αντίστοιχα).

Στα παιδιά παρατηρούνται επίσης συχνότερα λεμφαδενικές μεταστάσεις του καρκίνου θυρεοειδούς.

Παρά ταύτα, η πρόγνωση παραμένει εξαιρετική, εφόσον η νόσος αντιμετωπιστεί σωστά.

Σημειώνεται τέλος ότι η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής στα παιδιά (νοσηρότητα) είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τους ενήλικες. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη ο χειρουργός που θα αναλάβει την θυρεοειδεκτομή σε παιδί να διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς – παραθυρεοειδών).


Όζος θυρεοειδούς - ολική θυρεοειδεκτομή σε παιδί ηλικίας 10 ετών

Όζος θυρεοειδούς - ολική θυρεοειδεκτομή σε παιδί ηλικίας 10 ετών


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #μυελοειδές #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #λεμφαδενικόςκαθαρισμός #θυρεοειδής #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

8 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων