• Γεώργιος Σακοράφας

Όζος Θυροειδούς – Πότε θα πρέπει να γίνεται παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA);


Όζος θυρεοειδούς και παρακέντηση – Εισαγωγή

Όζος θυρεοειδούς – Σε ασθενείς με όζο θυρεοειδούς, το υπερηχογράφημα σε συνδυασμό με την κυτταρολογική εξέταση του υλικού που λαμβάνεται με την παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) είναι σήμερα δύο βασικότατες διαγνωστικές εξετάσεις. Ο καρκίνος θυρεοειδούς που υποκρύπτει μέσα σε έναν όζο μπορεί να αναγνωριστεί με αυτό τον τρόπο.

Όζος θυρεοειδούς – Με βάση ποιά κριτήρια καθορίζεται το εάν χρειάζεται παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA);

H επιλογή των ασθενων με όζους θυρεοειδούς που θα υποβληθούν σε παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) βασίζεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως:

 1. Οι χαρακτήρες του όζου στο υπερηχογράφημα

 2. Το μέγεθος αυτού

 3. Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου θυρεοειδους (σε 2 ή περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού)

 4. Κλινικοί χαρακτήρες όζου

Σε γενικές γραμμές, δεν θα πρέπει κανείς να διστάζει να εκτελέσει παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA), ακόμη και σε μικρούς όζους (διαμέτρου λίγων χιλιοστών), όταν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει υπόνοια για την ύπαρξη καρκίνου.

Όζος θυρεοειοδούς – Ποια είναι η πιθανότητα να υποκρύπτεται καρκίνος με βάση τους υπερηχογραφικούς του χαρακτήρες ;

Ανάλογα με την πιθανότητα κακοήθειας, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες όζων ανάλογα με τους ηχομορφολογικούς τους χαρακτήρες:

Αυξημένη πιθανότητα κακοήθειας

 1. Συμπαγής υποηχογενής όζος ή συμπαγές υποηχογενές συστατικό σε ένα μικτό (συμπαγή + κυστικό) όζο

 2. Ανώμαλα όρια (διήθηση πέριξ ιστών, μικροοζώδης περιφέρεια)

 3. Μικροαποτιτανώσεις

 4. «Taller-than-wide» μορφολογία (κάθετος προσανατολισμός του όζου)

 5. Επασβέστωση της περιφέρειας του όζου

 6. Εξωθυρεοειδική επέκταση

Ενδιάμεση πιθανότητα κακοήθειας

 1. Υποηχογενής συμπαγής όζος με ομαλά όρια

 2. Χωρίς μικροαποτιτανώσεις

 3. Χωρίς εξωθυρεοειδική επέκταση

 4. Χωρίς μορφολογία «Taller-than-wide» (όχι κάθετος προσανατολισμός)

Χαμηλή πιθανότητα κακοήθειας

 1. Ισοηχογενής ή υπερηχογενής συμπαγής όζος ή μικτός (συμπαγής + κυστικός) όζος με έκκεντρο συμπαγές στοιχείο

 2. Χωρίς μικροαποτιτανώσεις

 3. Χωρίς ανώμαλα όρια

 4. Χωρίς εξωθυρεοειδική επέκταση

 5. Χωρίς μορφολογία «Taller-than-wide» (όχι κάθετος προσανατολισμός)

Πολύ χαμηλή πιθανότητα κακοήθειας

 1. Σπογγοειδής (μικροκυστική) υφή όζου ή μικτός (συμπαγής + κυστικό στοιχείο) όζος

 2. Χωρίς τους χαρακτήρες που περιγράφηκαν παραπάνω (στις ομάδες υψηλού, ενδιάμεσου, χαμηλού κινδύνου)

Καλοήθης όζος

 1. Καθαρά κυστικός όζος (χωρίς συμπαγές συστατικό)

Συμπερασματικά

Η παρακέντηση (FNA) θα μπορούσε να παραληφθεί στην κατηγορία «πολύ χαμηλή πιθανότητα κακοήθειας», ενώ δεν χρειάζεται να γίνει στην περίπτωση των καθαρά κυστικών (καλοήθων) όζων.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχει ένδειξη η παρακέντηση (FNA). Αν και συνήθως στην κλινική πράξη η παρακέντηση (FNA) γίνεται σε όζους διαμέτρου άνω του 1 cm, εντούτοις όμως η παρουσία ύποπτων ηχομορφολογικών χαρακτήρων ακόμη και σε μικρότερους όζους (διαμέτρου ολίγων χιλιοστών) αποτελεί ένδειξη παρακέντησης αυτών. Αντίθετα σε πολύ μεγάλους όζους (διαμέτρου > 3 – 4 cm) η διαγνωστική ακρίβεια της παρακέντησης μειώνεται και για το λόγο αυτό δεν συνιστάται, καθώς ούτως ή άλλως έχει ένδειξη η επέμβαση


Όζος θυρεοειδους και παρακέντηση με λεπτή βελόνη

#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #καρκίνος #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς