• Γεώργιος Σακοράφας

Thyroid cancer – Risk factors


A. MODIFIABLE RISK FACTORS

i. DIET LOW IN IODINE

Most commonly associated with follicular, but also with papillary thyroid cancer (TC) (when associated with exposure to radioactivity)

ii. RADIATION EXPOSURE

Especially during childhood (including radiation for medical reasons or radiation fallout from power plant accidents or nuclear weapons). Interestingly, TCs developing following radiation therapy (for some cancers, such as lymphoma, Wilms tumor, or neuroblastoma) are more aggressive than other thyroid cancers (TCs).

B.NON-MODIFIABLE RISK FACTORS

1.GENDER and AGE.

TC is three times more common in women than in men. The risk peaks earlier for women (often in their 40s or 50s when diagnosed) than in men (usually in their 60s or 70s).

2.HEREDITARY CONDITIONS / GENETIC FACTORS

i. Medullary TC. In patients with FMTC (Familial medullary TC) or in MEN2 syndrome (type a or b)

ii. Familial adenomatous polyposis

iii. Cowden disease

iv. Carney complex, type I

v. Familial non-medullary TC

vi. Strong family history of TC


Thyroid cancer - risk factors

Thyroid cancer - risk factors


#χειρουργόςθυροειδούς #καρκίνοςθυρεοειδούς #όζοιθυροειδούς #θηλώδες #μυελοειδές #χειρουργόςενδοκρινώναδένων #όζος #μεταστάσεις #καρκίνωμα #όζοςθυροειδούς #λεμφαδένες #θυλακιώδες #χειρουργόςθυρεοειδούς #θυρεοειδής #χειρουργόςπαραθυρεοειδών #θυροειδής #θυροειδούς #Σακοράφας #καρκίνοςθυροειδούς #όζοι #θυρεοειδεκτομή #χειρουργόςπαραθυρεοειδούς #όζοςθυρεοειδούς #όζοιθυρεοειδούς #ενδοκρινώναδένων #θυρεοειδούς

0 προβολές0 σχόλια